Levensverwachting

Bijgewerkt op 15 november 2020

Wat is de levensverwachting?

Met ‘levensverwachting’ of ‘prognose’ wordt bedoeld de verwachting hoe lang iemand gemiddeld nog zal leven, gerekend vanaf een bepaald moment. Dat moment kan zijn de geboorte, of een bepaalde leeftijd. In de medische wereld is dat moment vaak het stellen van een diagnose. Het gaat dan om de verwachte levensduur van iemand bij wie een bepaalde (ernstige) ziekte is vastgesteld.

Levensverwachting bij ziekte

Veel mensen bij wie een ernstige ziekte is vastgesteld zullen zich afvragen of ze door de ziekte minder lang zullen leven. Voor veel ernstige aandoeningen is onderzoek verricht naar de levensverwachting vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld.

Zo zal de levensverwachting van iemand bij wie de diagnose primaire scleroserende cholangitis wordt gesteld ongeveer 17 jaar zijn. Dat betekent dat iemand bij wie deze diagnose is gesteld gemiddeld nog 17 jaar zal leven. Omdat die 17 jaar een gemiddelde is zullen er zowel uitschieters naar beneden en uitschieters naar boven bij zitten. Dus sommige mensen zullen nog slechts 12 jaar leven, en anderen meer dan 20 jaar.

De levensverwachting van een ziekte wordt vaak uitgedrukt in het aantal mensen met de ziekte dat, na het stellen van de diagnose, na een bepaald aantal jaren nog in leven is, bijvoorbeeld na 1 jaar, na 5 jaar of na 10 jaar. Als bijvoorbeeld wordt gesproken van een 5-jaarsoverleving van 58% betekent dat dat vijf jaar na het stellen van de diagnose nog 58% van de mensen met de ziekte in leven is.

Bij sommige vormen van kanker is de levensverwachting zeer kort, bij andere vormen is de levensverwachting nauwelijks minder dan van gezonde personen.

Synoniem

prognose

Engelse vertaling

life expectancy


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 29 oktober 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 15 november 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven