Snelle ademhaling (tachypneu)

Er wordt gesproken van een snelle ademhaling als meer dan 20 keer per minuut wordt geademd. Dit komt voor bij veel verschillende ziekten en omstandigheden. Op deze webpagina vindt u een uitgebreid overzicht van de verschillende oorzaken.

Vaak gaat een snelle ademhaling gepaard met kortademigheid, maar niet altijd. Kortademigheid is het gevoel dat men onvoldoende lucht binnenkrijgt. Het gevolg is dat men sneller gaat ademen. Maar er zijn ook oorzaken van een versnelde ademhaling zonder dat er een gevoel van kortademigheid is.

De medische term voor snelle ademhaling is tachypneu (of ‘tachypnoe’).

Oorzaken snelle ademhaling

Hieronder een uitgebreid overzicht van oorzaken voor ‘snel ademen’. Het getal achter de oorzaak geeft een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak een snelle ademhaling krijgt.

Zeer vaak voorkomende oorzaken van snelle ademhaling (>5.000/jaar)

Vaak voorkomende oorzaken voor snelle ademhaling (>1.000/jaar)

Zeldzame oorzaken van snelle ademhaling (<100/jaar)

 • veteranenziekte (legionella-pneumonie) – 91
 • ophoping van bloed in de borstholte (hematothorax) – 85
 • Addison crisis (acute bijnierschorsinsufficiëntie) – 74
 • kraamvrouwenkoorts (maternale sepsis) – 69
 • verlamming van het middenrif (diafragmaparalyse) – 68
 • open buis van Eustachius (open tuba syndroom) – 62
 • bloedvergiftiging bij pasgeboren baby (neonatale sepsis) – 62
 • congenitale hernia diafragmatica (Bochdalek hernia) – 60
 • longontsteking door Pneumocystis (Pneumocystis pneumonie) – 53
 • ziekte van Bornholm – 53
 • feochromocytoom – 48
 • spontaan gescheurde milt (spontane miltruptuur) – 48
 • overdosis acetylsalicylzuur (salicylaatintoxicatie) – 47
 • bloedvergiftiging door Streptococcus pyogenes (Streptococcus pyogenes sepsis) – 39
 • postural orthostatic tachycardia syndrome – 37
 • gaatje in de slokdarm (oesofagusperforatie) – 36
 • gescheurde baarmoeder (uterusruptuur) – 31
 • verhoogde druk in de longslagader door onbekende oorzaak (primaire pulmonale hypertensie) – 29
 • aangeboren atelectase (congenitale atelectase) – 28
 • hoogtelongoedeem – 27
 • toxische-shocksyndroom (toxic shock syndrome) – 26
 • vernauwing van de liesslagader door een bloedstolsel (tromboembolie van de arteria iliaca) – 26
 • longontsteking met ophoping van eosinofiele bloedcellen (acute eosinofiele pneumonie) – 24
 • aspergillose van de longen (invasieve pulmonale aspergillose) – 17
 • paradichloorbenzeen vergiftiging (paradichloorbenzeen intoxicatie) – 16
 • hart met onderontwikkelde linker kamer (hypoplastisch linkerhart syndroom) – 15
 • hersenvliesontsteking door virussen (virale meningitis) – 15
 • hartzwakte rond de bevalling (peripartum-cardiomyopathie) – 13
 • stoflongen (chronische silicose) – 13
 • adrenerg postprandiaal syndroom (adrenerg postprandiaal syndroom) – 13
 • Lady Windermere-syndroom (pulmonale Mycobacterium avium complex infectie) – 12

Extreem zeldzame oorzaken van snelle ademhaling (<10/jaar)

Engelse vertaling

tachypnea (USA), tachypnoea (UK)

ICD10-code

R06.0

Andere namen voor snelle ademhaling zijn snel ademhalen, snelle ademhaling, sneller ademen, sneller ademhalen, versneld ademen, versneld ademhalen, tachypnoe, tachypneu, versnelde ademhaling, hoge ademfrequentie, hoge ademhalingsfrequentie, verhoogde ademfrequentie, verhoogde ademhalingsfrequentie, snel ademen, tachypnoea