Pijn in borstkas

Bijgewerkt op 17 maart 2020

Pijn in borstkas – Inleiding

Pijn in de borstkas is een veel voorkomende klacht. Mensen denken vaak dat het om hartklachten gaat. Daarom kan pijn in de borstkas tot gevoelens van angst leiden. Gelukkig zijn er veel andere – vaak minder ernstige – oorzaken voor pijn in de borstkas.

Bij heftige of aanhoudende pijn in de borstkas is het altijd raadzaam om een arts te raadplegen. De medische term voor pijn in de borstkas is ’thoracale pijn’.

Oorzaken Pijn in Borstkas

Gelukkig is pijn in de borstkas niet altijd een hartaanval. Er zijn nog heel veel andere oorzaken mogelijk. De meeste oorzaken zijn in te delen in één van de onderstaande groepen:

Wat is de behandeling?

Wat kan ik zelf doen?

Er is niet veel dat je zelf kunt doen. De aanpak van pijn in de borstkas is namelijk erg afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Wat kan de arts doen?

Ook de arts zal eerst willen weten wat de oorzaak is. Pas dan is het mogelijk om gericht een behandeling in te stellen.

Om erachter te komen wat de pijn in de borstkas veroorzaakt zal de arts vragen stellen, lichamelijk onderzoek doen, en eventueel aanvullend onderzoek aanvragen. Aanvullend onderzoek kan zijn laboratoriumonderzoek of beeldvormend onderzoek. Voor onderzoek van het hart kan bovendien nog een elektrocardiogram (‘hartfilmpje’) gemaakt worden.

Interview met de patiënt

Door vragen te stellen kan de arts een idee krijgen welke oorzaken waarschijnlijk zijn en welke minder waarschijnlijk zijn. Als de patiënt ook hoest is dat bijvoorbeeld een aanwijzing dat de oorzaak in de luchtwegen zit.

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek zal de arts gebruik maken van een stethoscoop. Hiermee kan naar longen en hart worden geluisterd.

Laboratoriumonderzoek

Bloedonderzoek kan aanwijzingen geven of er een ontsteking of infectie de oorzaak van de pijn in de borstkas is. In dat geval zullen de ontstekingswaarden meestal verhoogd zijn.

Ook in geval van een hartaanval zullen bepaalde afwijkingen in het bloed voorkomen.

Beeldvormend onderzoek

Op een röntgenfoto van de borstkas zijn afwijkingen in de longen meestal goed zichtbaar. Ook afwijkingen van de ribben zullen op een röntgenfoto goed zichtbaar zijn. Omdat de contouren van het hart zichtbaar zijn kan beoordeeld worden of het hart te groot is.

Om het hart beter te kunnen bekijken wordt vaak echocardiografie (“echo”) van het hart gedaan.

Hartfilmpje (ECG)

Met een hartfilmpje kan worden vastgesteld of er sprake is van een hartziekte. Artsen laten daarom bij mensen met pijn in de borstkas vaak een hartfilmpje maken om uit te sluiten dat er iets met het hart mis is.

Vaak is het mogelijk om op grond van het hartfilmpje vast te stellen wat er mis is.

hartfilmpje (ECG) bij pijn in borstkas
hartfilmpje (ECG) bij iemand met hartklachten

Engelse vertaling

chest pain, pain in the chest, thoracic pain

ICD10-code

R07


Pijn in Borstkas – Differentiaal Diagnose (DD)

Hieronder een uitgebreid overzicht van oorzaken voor pijn in de borstkas. Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak pijn in de borstkas krijgt.

Zeer vaak voorkomende Oorzaken Pijn in Borstkas: >10.000/jaar
Vaak voorkomende Oorzaken Pijn in Borstkas: >1.000/jaar
Minder vaak voorkomende Oorzaken Pijn in Borstkas: <1.000/jaar
Zeldzame Oorzaken Pijn in Borstkas: <100/jaar
Zeer zeldzame Oorzaken Pijn in Borstkas: <10/jaar
Extreem zeldzame Oorzaken Pijn in Borstkas: <1/jaar

Synoniemen voor pijn in borstkas zijn pijn in de borstholste, samentrekkend gevoel op de borst, thoracale pijn, pijn achter het borstbeen, pijn onder het borstbeen, substernale pijn, pijn in de thorax, pijn in de borststreek, pijn borstkas, pijn in borstkas, en thoracale pijn.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 20 juli 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven