Pijn bij slikken

Pijn bij slikken

Iedereen heeft wel eens ‘pijn bij slikken’ gehad. Meestal is een onschuldige keelontsteking de oorzaak. Er zijn echter nog veel meer verschillende oorzaken mogelijk voor slikpijn. Veel oorzaken zijn onschuldig van aard, sommigen echter niet. Daarom is het bij aanhoudende slikpijn verstandig om de huisarts te raadplegen.

De medische term voor ‘pijn bij slikken’ is ‘odynofagie’.

pijn bij slikken bij keelontsteking
keelontsteking

Hieronder een overzicht van alle mogelijke oorzaken van slikpijn. Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak ‘pijn bij slikken’ ervaart.

Oorzaken pijn bij slikken

Veel voorkomende oorzaken van pijn bij slikken (>1.000 per jaar)

 • keelontsteking door virussen (virale faryngitis) – 297.000
 • ontstoken keelamandelen (acute tonsillitis) – 171.500
 • keelontsteking door bacteriën (bacteriële faryngitis) – 138.000
 • ontsteking van het strottenhoofd (acute laryngitis) – 99.600
 • verkoudheid (acute virale nasofaryngitis) – 24.000
 • keelabces (peritonsillair abces) – 6.570
 • refluxziekte (gastro-oesofageale refluxziekte) – 5.400
 • aften – 5.000
 • tandvleesontsteking rond een niet-doorgebroken of doorbrekende kies (pericoronitis) – 4.800
 • chronische ontsteking van het strottenhoofd (chronische laryngitis) – 4.080
 • voorwerp in de keel (corpus alienum in de keel) – 1.810
 • ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) – 1.712
 • amandelsteen (tonsilloliet) – 1.300
 • herpangina – 1.136

Zeldzame oorzaken van pijn bij slikken (<1.000 per jaar)

 • droge mond – 900
 • ontsteking van de tong (glossitis) – 800
 • Barrett slokdarm (Barrett oesofagus) – 792
 • Candida-infectie van de slokdarm (Candida oesofagitis) – 634
 • Candida-infectie in de keel – 576
 • subacute thyreoïditis van DeQuervain – 489
 • slokdarmkanker (oesofaguscarcinoom) – 462
 • voorwerp in de slokdarm (corpus alienum in de oesofagus) – 454
 • verslikt in voorwerp (corpus alienum geaspireerd) – 414
 • zwelling van het strottenhoofd (larynxoedeem) – 400
 • operatie aan de halswervelkolom – 340
 • zwarte haartong (lingua villosa nigra) – 336
 • kneuzing van het strottenhoofd (contusie van de larynx) – 319
 • para-oesofageale hiatushernia – 300
 • slokdarmkramp (oesofagusspasme) – 300
 • abces in de hals – 288
 • keelkanker (farynxcarcinoom) – 220
 • tendinitis longus colli – 192
 • pemphigus vulgaris – 150
 • kanker van het strottenhoofd (larynxcarcinoom) – 147
 • Zenker divertikel – 136
 • arteritis temporalis – 135
 • bof (parotitis epidemica) – 133
 • ontsteking van de slokdarm door bestraling (bestralingsoesofagitis) – 128
 • ontsteking van de schildklier door een bacterie (acute bacteriële thyreoïditis) – 116
 • eosinofiele oesofagitis – 105
 • vernauwing van de slokdarm (oesofagusstrictuur) – 104
 • slokdarmzweer (ulcus oesofagi) – 96
 • herpes van de slokdarm (herpes oesofagitis) – 95
 • angina van Ludwig – 86
 • keelontsteking door bestraling (bestralingsfaryngitis) – 75
 • gordelroos van de mond-keelholte (orofaryngeale herpes zoster) – 75
 • pemfigoid van de slijmvliezen – 75
 • abces onder de tong (mondbodemabces) – 60
 • erythema exsudativum multiforme – major variant – 60
 • kanker van de stembanden (stembandcarcinoom) – 53
 • ontsteking van het strotklepje (acute epiglottitis) – 44
 • syndroom van Eagle – 38
 • ontsteking van de slokdarm door inname van etsende stoffen (caustische oesofagitis) – 32
 • ontsteking rondom het strottenhoofd (perichondritis van de larynx) – 32
 • tongkanker (plaveiselcelcarcinoom van de tong) – 28
 • ontsteking van de slokdarm door cytomegalovirus (CMV-oesofagitis) – 22
 • kanker aan de basis van de tong (tongbasiscarcinoom) – 19
 • myastenie (myasthenia gravis) – 18
 • ontstoken huig (uvulitis) – 16
 • achalasie van de slokdarm – 15
 • secundaire lues (secundaire syfilis) – 15

Zeer zeldzame oorzaken van pijn bij slikken (<10 per jaar)

Behandeling pijn bij slikken

Pijn bij slikken is een symptoom van een onderliggende oorzaak. Daarom is het in het algemeen niet verstandig om de slikpijn zelf te behandelen, maar eerst te zoeken naar de oorzaak.

Engelse vertaling

painful swallowing, pain with swallowing, odynophagia

Synoniemen

keelpijn bij slikken, pijn in de keel bij slikken, slikpijn, pijn bij slikken, pijn bij het slikken, odynofagie, pijn in de keel bij slikken


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 12 december 2014
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 1 december 2016

Plaats een reactie