Oorzaken onvruchtbaarheid bij de man

Er zijn zeer veel oorzaken voor onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid bij de man. Hieronder volgt een lijst van oorzaken. Achter de oorzaak staat een getal. Dit getal is een schatting van het aantal gevallen dat jaarlijks in Nederland optreedt.

  • sterilisatie bij de man (vasectomie) – 8973
  • andropauze (partial androgen deficiency in ageing men) – 900
  • spataderbreuk (varicocèle) – 260
  • niet ingedaalde zaadbal – 192
  • ontsteking van de plasbuis (urethritis) – 189
  • syndroom van Noonan – 110
  • verstopping van het spuitbuisje (obstructie van de ductus ejaculatorius) – 87
  • schildklieradenoom – 60
  • verstopping van de zaadleider (obstructie van de ductus deferens) – 44
  • gebruik van trimethoprim (Monotrim) – 34
  • syndroom van Fröhlich (adiposogenitale dystrofie) – 16
  • infertile male syndrome – 16
  • chemische castratie – 9,0
  • ongevoeligheid voor follikel-stimulerend hormoon (FSH-insensitiviteit) – 7,2
  • aangeboren afwezigheid van de zaadleider (agenesie van de ductus deferens) – 5,3
  • syndroom van Del Castillo – 5,0
  • stille schildklierontsteking (stille thyreoïditis) – 4,0
  • behandeling met chemotherapie op de kinderleeftijd – 2,5
  • bestraling van de buik op de kinderleeftijd – 2,5
  • ziekte van Kennedy (spinobulbaire musculaire atrofie) – 2,2
  • Leydigceltumor – 2,1
  • globozoöspermie – 1,9
  • Leydigcel-hypoplasie – 1,8
  • MASA-syndroom – 1,8
  • tekort aan het enzym 5-alfa-reductase – 1,6
  • persisterende buis van Müller – 0,9
  • stralingsziekte – 0,8
  • te snel werkende schildklier door gebruik van schildklierhormoontabletten – 0,8
  • te snel werkende schildklier door eten van met schildklier verontreinigd vlees – 0,6
  • adrenomyeloneuropathie – 0,5
  • syndroom van Young – 0,5
  • te snel werkende schildklier door andere oorzaak van buitenaf – 0,4
  • aangeboren bijnierhyperplasie – 0,4
  • notenkraker syndroom – 0,4
  • trichothiodystrofie – 0,3
  • SAHA-syndroom – 0,2
  • tekort aan het enzym 17,20-lyase – 0,2
  • BIDS syndroom (niet-fotosensitieve trichothiodystrofie 1) – 0,2
  • schildklierontsteking van Riedel – 0,1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *