Onbegrepen Koorts

Bijgewerkt op 1 april 2021

Wat is onbegrepen koorts?

Met onbegrepen koorts wordt bedoeld een lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius zonder dat daarvoor een oorzaak wordt gevonden. Artsen gebruiken hiervoor vaak de latijnse term febris e causa ignota, of afgekort febris eci.

Welke mogelijke oorzaken zijn er?

Zolang er geen oorzaak voor de koorts wordt gevonden wordt gesproken van onbegrepen koorts. Artsen zullen door vragen te stellen (anamnese), lichamelijk onderzoek te doen en allerlei diagnostische onderzoeken aan te vragen erachter proberen te komen wat de onderliggende oorzaak is. Ook beeldvormend onderzoek kan helpen bij het opsporen van de oorzaak van onbegrepen koorts.

Anamnese

Door gerichte vragen te stellen kan de arts aanwijzingen krijgen voor een oorzaak van de koorts. Zo kan recent verblijf in het buitenland bijvoorbeeld wijzen op het bestaan van een infectieziekte die in Nederland niet of nauwelijks voorkomt.

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek zal de arts letten op huidafwijkingen en de aanwezigheid van gezwollen lymfeklieren (lymfadenopathie).

Laboratoriumonderzoek

Meestal zal uitgebreid bloedonderzoek en urineonderzoek worden ingezet om de oorzaak van de koorts op te sporen.

Uiteindelijk wordt bij een aantal patiënten een oorzaak gevonden. Voorbeelden van aandoeningen die dan worden gevonden zijn tuberculose, met name extrapulmonale tuberculose, sarcoïdose en door het lichaam verspreide infecties als histoplasmose, blastomycose, kattenkrabziekte en coccidioïdomycose. Ook endocarditis kan een oorzaak zijn van onverklaarde koorts. Kijk voor een uitgebreid overzicht van oorzaken van koorts op de webpagina over koorts.

Engelse vertaling

fever of unknown origin

Synoniemen

Andere namen voor onbegrepen koorts zijn onverklaarde koorts, onverklaarbare koorts, febris e causa ignota en febris eci.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven