Wat is nasaal praten?

Nasaal praten is ‘door de neus’ praten. De meeste mensen praten wel eens ‘door de neus’ als ze bijvoorbeeld verkouden zijn. Nasale spraak kan echter ook blijvend aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij afwijkingen in de neus-keelholte. In dat geval is het van belang om de onderliggende oorzaak te achterhalen. Pas dan is gerichte behandeling mogelijk.

Onderzoek en behandeling van mensen die aanhoudend nasaal praten gebeurt door een KNO-arts.

Oorzaken nasaal praten

Er zijn verschillende oorzaken voor het symptoom ‘door de neus praten’. Hieronder staan ze vermeld. Het getal achter de diagnose is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die reden nasaal praat.

 • verkoudheid (acute virale nasofaryngitis ) – 20400
 • verwonding van de neus (letsel aan de neus) – 5760
 • neuspoliep (polyposis nasi) – 5100
 • vergrote neusamandel (adenoïdhypertrofie) – 4575
 • chronische kaakholteontsteking (chronische sinusitis maxillaris) – 2788
 • scheef neustussenschot (septumdeviatie) – 455
 • gespleten lip en gehemelte (cheilopalatoschisis) – 244
 • keelkanker (farynxcarcinoom) – 110
 • fistel tussen neus en mond (oronasale fistel) – 50
 • gespleten gehemelte (palatoschisis) – 44
 • kanker van de amandelen (tonsilcarcinoom) – 37
 • open buis van Eustachius (open tuba syndroom) – 30
 • syndroom van DiGeorge (22q11.2-deletiesyndroom) – 28
 • juveniel angiofibroom – 13
 • myasthenia gravis – 10
 • ziekte van Werdnig-Hoffmann (spinale musculaire atrofie type I) – 7
 • spinale spieratrofie type II (spinale musculaire atrofie type II) – 2
 • syndroom van Smith-Magenis – 2
 • syndroom van Worster-Drought (congenitaal perisylvian syndroom) – 2,0
 • syndroom van Pierre Robin – 1,8
 • syndroom van Lujan-Fryns – 1,2
 • ziekte van Steinert (myotone dystrofie type 1) – 0,6
 • syndroom van Susac (retinocochleacerebrale vasculopathie) – 0,1
 • syndroom van Keutel – 0,01

Engelse vertaling

nasal speech

Synoniemen: door de neus spreken, neusspraak, nasale spraak, nasaal spreken, nasaal praten, nasaal klinken, nasale klank, nasale klank bij het praten, nasale stem, hypernasale stem, hypernasale spraak, nasaliteit, door de neus praten


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Publicatiedatum: 21 mei 2015
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *