Maskergelaat

Wat is een maskergelaat?

Met een maskergelaat wordt een uitdrukkingsloos gezicht bedoeld. Het is een kenmerkend symptoom van de ziekte van Parkinson. Maar er zijn nog een aantal andere aandoeningen waarbij een maskergelaat voor kan komen. Zie ‘oorzaken maskergelaat’.

maskergelaat
maskergelaat

De medische term voor maskergelaat is ‘facies myopathica’.

Oorzaken maskergelaat

Hieronder een overzicht van oorzaken van een uitdrukkingsloos gezicht. Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak een uitdrukkingsloos gezicht heeft.

 • slaapwandelen (somnambulisme) – 10.750
 • depressie (depressieve stoornis) – 5.400
 • ziekte van Parkinson (morbus Parkinson) – 1.080
 • secundair parkinsonisme – 1.032
 • verlamming van Bell (idiopathische perifere facialisparese) – 729
 • lewy-lichaampjesdementie (Lewy body-dementie) – 605
 • schizofrenie – 385
 • parkinsonisme door geneesmiddelen (geneesmiddelen-geïnduceerd parkinsonisme) – 240
 • aangezichtsverlamming door aantasting van de aangezichtszenuw (perifere facialysparalyse) – 213
 • absence (petit mal epilepsie) – 120
 • ALS (amyotrofische lateraalsclerose) – 92 http://nl.wikipedia.org/wiki/Amyotrofische_laterale_sclerose
 • schizofreniforme stoornis – 68
 • meervoudige systeematrofie (multisysteematrofie) – 42
 • myastenie (myasthenia gravis) – 33
 • aantasting van de hersenen door ziekte van de lever (hepatische encefalopathie) – 32
 • autisme (autistische stoornis) – 31
 • progressieve supranucleaire verlamming (progressieve supranucleaire paralyse) – 27
 • dubbelzijdige aangezichtsverlamming (bilaterale facialisparese) – 18
 • sclerodermie (systemische sclerose) – 10
 • ziekte van Steinert (myotone dystrofie type 1) – 6
 • syndroom van Melkersson-Rosenthal – 5
 • glomus jugulare tumor – 4
 • ziekte van Landouzy-Déjerine (facioscapulohumerale spierdystrofie) – 3
 • syndroom van Moebius – 3
 • parkinsonisme na een ontsteking aan de hersenen (postencefalitisch parkinsonisme) – 2
 • ziekte van Wilson (hepatolenticulaire degeneratie) – 2
 • morfea (scleroderma circumscriptum) – 1,1
 • ataxia with oculomotor apraxia type 1 – 1,1
 • mixed connective tissue disease – 0,8
 • chronisch progressieve externe oftalmoplegie – 0,6
 • syndroom van Zellweger – 0,5
 • syndroom van Klüver-Bucy – 0,4
 • ziekte van Menkes – 0,4
 • trisomie 8 – 0,3
 • syndroom van Meretoja (cornea lattice dystrofie – Meretoja type) – 0,3
 • mazelenencefalitis (subacute scleroserende panencefalitis) – 0,05
 • pseudo-Zellweger syndroom (ACAA1 deficiëntie) – 0,02
 • syndroom van Marden–Walker – 0,02

Engelse term

expressionless face, reduced facial expression, mask appearance to face, lack of facial expression, mask-like face

Synoniemen

 • maskerachtig gelaat
 • uitdrukkingloos gezicht
 • uitdrukkingsloze expressie op het gezicht
 • weinig gelaatsuitdrukking
 • expressieloos gezicht
 • geen expressie in het gezicht
 • mimiekarm gelaat
 • mimiekloos gezicht
 • hypomimiek van het gelaat
 • verminderde emotionele expressie
 • vlakke gelaatsuitdrukking
 • weinig gezichtsuitdrukkingen vertonen
 • geen uitdrukking in het gezicht
 • verminderde gelaatsuitdrukking
 • emotieloos gezicht
 • mimiekarmoede
 • expressieloos gelaat
 • uitdrukkingsloos gezicht