Oorzaken Kniepijn

Er zijn zeer veel verschillende oorzaken voor kniepijn. De meeste oorzaken zijn in de knie zelf gelegen. Maar het is ook mogelijk dat pijn in de knie wordt veroorzaakt door een aandoening elders in het lichaam. Zo kan een afwijking in het heupgewricht uitstralende pijn in de knie geven.

kniepijn

Diagnose Kniepijn

Om te bepalen wat de kniepijn veroorzaakt zal de arts vragen stellen, lichamelijk onderzoek doen, en eventueel aanvullend onderzoek aanvragen.

Vraaggesprek met de patiënt

De arts zal vragen of de knieklachten zijn ontstaan door een val of ongeval, of er sprake is van overbelasting en of er andere klachten zijn.

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek zal de knie zelf uitgebreid onderzocht worden. Is de knie dik? Is de knie gezwollen? Voelt de knie warm aan? Is de knie rood verkleurd?

Ook de beweeglijkheid van het kniegewricht zal worden getest. Kan de knie goed worden gebogen? En gestrekt? Een verminderde beweeglijkheid van het kniegewricht kan de arts op het spoor brengen van de juiste diagnose.

Verder kan de stand van de knieschijf worden beoordeeld. Deze kan teveel naar binnen (mediaal) of naar buiten (lateraal) staan. De knieschijf kan hierdoor niet goed ‘sporen’. Ook dit kan tot knieklachten leiden.

Kniepijn kan ook uitstralende pijn vanuit de heup zijn. Onderzoek van het heupgewricht is dus eveneens van belang bij het lichamelijk onderzoek.

Aanvullend onderzoek

Als de diagnose na vraaggesprek en lichamelijk onderzoek niet direct duidelijk is kan aanvullend onderzoek worden aangevraagd. Meestal zal dat bestaan uit bloedonderzoek en/of beeldvormend onderzoek.

Bloedonderzoek

Bij een ontsteking of infectie van de knie zullen de ontstekingswaarden in het bloed verhoogd zijn. Als reuma de kniepijn veroorzaakt zullen zogenaamde ‘auto-antistoffen‘ aantoonbaar zijn in het bloed.

Beeldvormend onderzoek

Op een röntgenfoto zijn afwijkingen aan het skelet goed zichtbaar. Dit onderzoek is vooral geschikt voor het aantonen van een versleten knie en van bottumoren.

Voor afwijkingen aan de meniscus is een MRI-scan meer geschikt.

Behandeling Kniepijn

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak die gevonden wordt.


Kniepijn – Differentiaal Diagnose (DD)

Hieronder een uitgebreide lijst met oorzaken van kniepijn. Het getal achter de oorzaak geeft een schatting van het mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak pijn in de knie krijgt.

Vaak voorkomende oorzaken van kniepijn: >1.000/jaar

Redelijk vaak voorkomende oorzaken van kniepijn: >100/jaar

Zeldzame oorzaken van kniepijn: <100/jaar

Zeer zeldzame oorzaken van kniepijn: <10/jaar

 • gewrichtsontsteking door tuberculose (tuberculeuze artritis) – 9
 • mononeuritis multiplex – 8
 • Engelse ziekte (rachitis door vitamine D-deficiëntie) – 7
 • verspreiding van gonorroe door het lichaam (gedissemineerde gonorroe) – 7
 • vorming van stukjes kraakbeen in de knie (synoviale chondromatose van het kniegewricht) – 7
 • HIV-infectie (acute HIV-infectie) – 7
 • infectie met atypische mycobacteriën – 7
 • multipele epifysaire dysplasie – 6
 • mixed connective tissue disease – 6
 • syndroom van Churg-Strauss (eosinofiele granulomateuze polyangiitis) – 6
 • ziekte van Von Willebrand – type 3 – 6
 • desmoïdtumor – 5
 • hepatitis B – 5
 • erythema nodosum – 5
 • stoppen met het gebruik van steroiden (steroïden onttrekkingssyndroom) – 5
 • synovitis villonodularis pigmentosa – 5
 • angioimmunoblastair T-cel lymfoom – 5
 • reuscelarteritis – 5
 • afsterven van de nierbuisjes (acute tubulusnecrose) – 4
 • acute lymfatische leukemie – 4
 • syndroom van Münchhausen – 4
 • zenuwgezwel van de nervus tibialis (neuroom van de nervus tibialis) – 4
 • veteranenziekte (legionella-pneumonie) – 4
 • nagel-patella syndroom (hereditaire onycho-osteodysplasie) – 4
 • osteosarcoom van het dijbeen (osteosarcoom van het femur) – 4
 • terugkerende kraakbeenontsteking (recidiverende polychondritis) – 4
 • secundaire syfilis – 3
 • gebruik van Pradaxa (dabigatran) – 3
 • hepatitis C (acute hepatitis C) – 3
 • ontsteking van het nierweefsel (acute tubulo-interstitiële nefritis) – 3
 • gewrichtsontsteking na meningokokkeninfectie (maningokokkenartritis) – 3
 • loopgravenkoorts (infectie met Bartonella quintana) – 3
 • abces van Brodie van het scheenbeen (subacute osteomyelitis van de tibia) – 3
 • malaria – 3
 • ingeklemde hernia obturatoria (geïncarcereerde hernia obturatoria) – 3
 • idiopathische juveniele osteoporose – 3
 • vermoeidheidsbreuk van de heup (stressfractuur van het collum femoris) – 3
 • herpes van de endeldarm (herpetische proctitis) – 3
 • reactie na inenting – 3
 • dengue hemorrhagische koorts – 2
 • niet-verbenend fibroom (niet-ossificerend fibroom) – 2
 • syndroom van Stickler – 2
 • polyarteritis nodosa – 2
 • reumatische longziekte – 2
 • chronische hepatitis C – 2
 • lupus van de huid (cutane lupus erythematosus) – 2
 • gewrichtsontsteking door Yersinia-bacterie (Yersinia-artritis) – 2
 • RS3PE-syndroom – 2
 • ziekte van Wegener (granulomatose met polyangiitis) – 2
 • ziekte van Still – volwassen vorm (volwassen vorm van de ziekte van Still) – 2
 • chronische ontsteking van de spieren (polymyositis) – 2
 • alkaptonurie – 2
 • acromegalie – 2
 • syndroom van Felty – 2
 • chikungunya – 2
 • rode hond (rubella) – 2
 • erythema exsudativum multiforme – major variant – 2
 • gebruik van Roaccutane (isotretinoïne) – 2
 • sikkelcelziekte (sikkelcelanemie) – 1
 • cryoglobulinemie type II – 1
 • duikersziekte (decompressieziekte) – 1
 • ziekte van Whipple – 1
 • Mexicaanse griep (nieuwe influenza A (H1N1)) – 1
 • Ewing sarcoom van het bovenbeen (Ewing sarcoom van het femur) – 1
 • osteoïd osteoom van het scheenbeen (osteoïd osteoom van de tibia) – 1
 • overgevoelig voor gluten (coeliakie) – 1
 • ontsteking van het hartzakje door bacterie (bacteriële pericarditis) – 1
 • verwijding van de ader in de knieholte (aneurysma van de V. poplitea) – 1
 • melorheostose – 1
 • lymfogranuloma venereum – 1
 • chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie – 1
 • IgG4-ziekte – 1
 • aangeboren spondyloepifysaire dysplasie (congenitale spondyloepifysaire dysplasie) – 1
 • brucellose – 1
 • lepra (infectie met Mycobacterium leprae) – 1
 • undifferentiated connective tissue disease – 1

Extreem zeldzame oorzaken van kniepijn: <1/jaar


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 4 januari 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 4 januari 2018