Keelpijn of een geïrriteerde keel

Keelpijn is een van de meest voorkomende medische klachten. Er zijn dan ook meer dan 300 verschillende oorzaken voor het krijgen van keelpijn.

Meestal gaat het om een infectie, zoals keelontsteking, ontstoken keelamandelen of griep. Maar ook blootstelling aan invloeden uit de omgeving kan leiden tot pijn in de keel. Denk bijvoorbeeld aan roken, uitlaatgassen, blootstelling aan droge lucht, of inademen van lachgas of pepperspray. Ook kunnen sommige geneesmiddelen als bijwerking keelpijn geven.

Kijk voor een zeer uitgebreid overzicht van oorzaken onderaan deze webpagina.


Oorzaken keelpijn

Hieronder een uitgebreid overzicht van oorzaken van keelpijn. Het getal achter de oorzaak geeft een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak keelpijn heeft.

Zeer vaak voorkomende oorzaken van keelpijn: >10.000/jaar

 • keelontsteking door virussen (virale faryngitis) – 295.800
 • verkoudheid (acute virale nasofaryngitis ) – 224.400
 • ontstoken keelamandelen (acute tonsillitis) – 144.550
 • verkeerd stemgebruik (geforceerd stemgebruik) – 142.000
 • keelontsteking door bacteriën (bacteriële faryngitis) – 138.900
 • griep (influenza) – 98.600
 • ontsteking van het strottenhoofd (acute laryngitis) – 85.920
 • narcose (algehele anesthesie) – 53.300
 • verwijdering van de keelamandelen (tonsillectomie) – 36.349
 • ontsteking van de uitwendige gehoorgang (acute otitis externa) – 26.100
 • roodvonk (scarlatina) – 19.712

Vaak voorkomende oorzaken van keelpijn: >1.000/jaar

Minder vaak voorkomende oorzaken van keelpijn: <1.000/jaar

Zeldzame oorzaken van keelpijn: <100/jaar

Zeer zeldzame oorzaken van keelpijn: <10/jaar

 • mediane halscyste – 9
 • infectie met Chlamydia pneumoniae – 9
 • ziekte van Bornholm – 9
 • ziekte van Ritter (dermatitis exfoliativa neonatorum) – 9
 • gevoeligheid van de halsslagader (carotidynie) – 9
 • gebruik van Zaltrap (aflibercept) – 8
 • gebruik van captopril (Capoten) – 8
 • gebruik van L-dopa – 8
 • stomatitis van Plaut-Vincent – 6
 • gebruik van clomipramine – 6
 • gebruik van clopidogrel (Plavix) – 6
 • ontstoken huig (uvulitis) – 6
 • achalasie van de slokdarm – 5
 • afwezigheid van granulocyten in het bloed (agranulocytose) – 5
 • gebruik van Revolade (eltrombopag) – 5
 • gebruik van albendazol – 5
 • gebruik van chloroquine (Nivaquine) – 5
 • paraneoplastische pemfigus – 5
 • gebruik van amitriptyline (Tryptizol, Sarotex) – 5
 • gebruik van fenytoïne (Diphantoïne) – 4
 • gebruik van spironolacton (Aldacton) – 4
 • spontaan pneumomediastinum – 4
 • ziekte van Weil (leptospirose) – 4
 • slijmvliespemfigoïd (cicatricieel pemfigoïd) – 4
 • gebruik van cabozantinib (Cometriq) – 4
 • gebruik van carbamazepine (Tegretol) – 4
 • gebruik van etidroninezuur (Didrokit, Didronel) – 4
 • verworven hemofagocytair syndroom (secundaire hemofagocytaire lymfohistiocytose) – 3
 • aseptische meningitis door geneesmiddelen (geneesmiddelen-geïnduceerde aseptische meningitis) – 3
 • gebruik van Anoro (umeclidinium + vilanterol) – 3
 • gebruik van chlooramfenicol – 3
 • gebruik van Glivec (imatinib) – 3
 • nocardiose van de longen (pulmonale nocardiose) – 3
 • descenderende necrotiserende mediastinitis – 3
 • gebruik van Foster NEXThaler inhalator (beclometason en formoterol) – 3
 • gebruik van chloortalidon – 3
 • gebruik van primaquine – 3
 • gebruik van rifampicine – 3
 • gebruik van fenylbutazon – 2
 • gebruik van Tysabri (natalizumab) – 2
 • cytokine release syndroom – 2
 • gebruik van Opsumit (macitentan) – 2
 • vuurspuwerslong (lipoïde pneumonitis) – 2
 • gebruik van Alvesco (ciclesonide) inhalator – 2
 • gebruik van duloxetine (Cymbalta) – 2
 • toxoplasmose (systemische toxoplasmose) – 2
 • gebruik van celecoxib (Celebrex) – 2
 • gebruik van lansoprazol (Prezal, Prevacid) – 2
 • gebruik van valproïnezuur (Depakine, Convulex) – 2
 • geïnfecteerde mediane halscyste – 2
 • gebruik van pentamidine – 2
 • gebruik van Victrelis (boceprevir) – 2
 • gebruik van Aubagio (teriflunomide) – 2
 • gebruik van Certican (everolimus) – 2
 • mazelen (morbilli) – 2
 • gebruik van penicillamine – 2
 • chronische myelomonocytaire leukemie – 1
 • coccidioïdomycose (acute coccidioïdomycose) – 1
 • lassakoorts – 1
 • gebruik van cimetidine (Tagamet) – 1
 • gebruik van DuaklirGenuair (aclidinium bromide/formoterol) – 1
 • gebruik van leflunomide (Arava) – 1
 • juveniele myelomonocytaire leukemie – 1
 • aseptische meningitis (acute aseptische meningitis) – 1
 • gebruik van Ventavis (iloprost) – 1
 • nocardiose verspreid door het lichaam (gedissemineerde nocardiose) – 1
 • gebruik van Toviaz (fesoterodine) – 1
 • difterie – 1
 • tuberculose van de keel (laryngitis tuberculosa) – 1
 • asymmetrisch periflexuraal exantheem – 1

Extreem zeldzame oorzaken van keelpijn: <1/jaar

 • aconitine-vergiftiging (aconitine-intoxicatie) – 0,8
 • babesiose – 0,8
 • gebruik van infliximab (Remicade, Inflectra) – 0,8
 • gebruik van methyldopa – 0,8
 • gebruik van mesalazine (Asacol, Pentasa, Salofalk) – 0,7
 • uitstulping in het strottenhoofd (laryngocele) – 0,7
 • infectie met Arcanobacterium haemolyticum – 0,7
 • gebruik van methotrexaat – 0,7
 • gebruik van thiamazol (Strumazol) – 0,7
 • kinderverlamming (poliomyelitis) – 0,6
 • Krim-Congo hemorragische koorts – 0,5
 • geïnfecteerde laryngocele – 0,5
 • gebruik van ipratropiumbromide (merknaam Atrovent) – 0,5
 • gebruik van famotidine – 0,5
 • gebruik van propafenon (Rytmonorm) – 0,5
 • gebruik van quinapril – 0,5
 • gebruik van ramipril – 0,5
 • gebruik van pembrolizumab (Keytruda) – 0,5
 • linguatulose van de neuskeelholte (nasofaryngeale linguatulose) – 0,4
 • West-Nijl koorts (West-Nijl virusinfectie) – 0,3
 • cadmiumvergiftiging (cadmiumintoxicatie) – 0,3
 • tularemie – 0,3
 • gebruik van Arzerra (ofatumumab) – 0,3
 • cyste boven de stembanden (supraglottische larynxcyste) – 0,3
 • gebruik van azathioprine – 0,3
 • gebruik van candesartan (Atacand) – 0,3
 • gebruik van propylthiouracil – 0,3
 • gebruik van voriconazol (Vfend) – 0,3
 • ziekte van Kikuchi – 0,2
 • paraquat vergiftiging (paraquat intoxicatie) – 0,2
 • ehrlichiose (humane monocytaire ehrlichiose) – 0,2
 • vergiftiging door Dieffenbachia plant (intoxicatie door Dieffenbachia plant) – 0,2
 • gebruik van nilotinib (Tasigna) – 0,2
 • Ebola koorts (Ebola hemorrhagische koorts) – 0,2
 • gebruik van piroxicam – 0,2
 • tubulointerstitiële nefritis met uveïtis – 0,2
 • vergiftiging met formaldehyde (formaldehydeintoxicatie) – 0,2
 • gebruik van carbimazol – 0,2
 • gebruik van mycofenolzuur (Myfortic) – 0,2
 • gebruik van Dapson (diafenylsulfon) – 0,1
 • gebruik van indapamide – 0,1
 • gebruik van terbinafine – 0,1
 • infectie van het onderhuidse vetweefsel door een vleesetende bacterie (necrotiserende fasciitis) – 0,1
 • gebruik van Ultibro Breezhaler (indacaterol/glycopyrronium) – 0,1
 • gebruik van deferipron (Ferriprox) – 0,1
 • lymfocytaire choriomeningitis – 0,06
 • gebruik van Cimzia (certolizumab pegol) – 0,05
 • gebruik van kinine – 0,05
 • gebruik van Tazocin (piperacilline + tazobactam) – 0,05
 • Marburg hemorrhagische koorts – 0,04
 • vogelgriep (aviaire influenza) – 0,04
 • epidemische slaapziekte (encephalitis lethargica) – 0,03
 • hondsdolheid (rabies) – 0,03
 • gebruik van nortriptyline – 0,02
 • gebruik van aceclofenac – 0,01
 • gebruik van aldesleukine – 0,01
 • gebruik van aurothiobarnsteenzuur – 0,01
 • gebruik van benznidazol – 0,01
 • gebruik van ceftazidim – 0,01
 • gebruik van cilazapril – 0,01
 • gebruik van dacarbazine – 0,01
 • gebruik van dexhloorfeniramine – 0,01
 • gebruik van dexibuprofen – 0,01
 • gebruik van doxepine – 0,01
 • gebruik van ethosuzimide – 0,01
 • gebruik van imipenem – 0,01
 • gebruik van interferon alfa 2a – 0,01
 • gebruik van kaliumperchloraat – 0,01
 • gebruik van lamotrigine – 0,01
 • gebruik van maprotiline – 0,01
 • gebruik van mianserine – 0,01
 • gebruik van nazatidine – 0,01
 • gebruik van Nulojix (belatacept) – 0,01
 • gebruik van ofatumumab – 0,01
 • gebruik van oxatomide – 0,01
 • gebruik van Qutenza-huidpleister (capsaïcine) – 0,01
 • gebruik van rifabutine – 0,01
 • gebruik van zafirlukast – 0,01
 • gebruik van Rupafin (rupatadine) – 0,01