Oorzaken gevoelloze huid

Deze webpagina gaat over aandoeningen die een gevoelloze huid kunnen veroorzaken.

Gevoelloosheid van de huid treedt meestal op een bepaalde plek op. Er zijn echter ook zeldzame aandoeningen waarbij de gehele huid gevoelloos of minder gevoelig is.

De medische term voor een verminderd gevoel is ‘hypesthesie’ of ‘hypoesthesie’. Een andere term die vaak wordt gebruikt is ‘sensibiliteitsstoornis’.

Polyneuropathie

De meest voorkomende ooraak van een doof gevoel is aantasting van de zenuwen. Dit wordt polyneuropathie genoemd. Meestal beginnen de klachten van polyneuropathie aan het uiteinde van de zenuwen. Dat betekent dat in eerste instantie vaak de vingers en tenen aangetast raken.

Veel voorkomende oorzaken van polyneuropathie zijn suikerziekte, overmatig alcoholgebruik, en chemotherapie. Polyneuropathie die door suikerziekte wordt veroorzaakt wordt ‘diabetische polyneuropathie’ genoemd.

Zenuwbeknelling

Een andere veel voorkomende oorzaak van gevoelloosheid van de huid is beknelling van een zenuw of een zenuwwortel.

De zenuwwortels zijn bundels van zenuwvezels die uit het ruggenmerg treden. Ze lopen vanuit het ruggenmerg door openingen tussen de wervels uit de wervelkolom. Afhankelijk van het niveau waar ze uit het ruggenmerg treden krijgen de zenuwwortels een naam.

Zo is bijvoorbeeld ‘T5’ de zenuwworteld die ter hoogte van de vijfde borstwervel (=Thoracale wervel 5) uit het ruggenmerg treedt. Zoals op de afbeelding hieronder te zien is verzorgt deze zenuwworteld de huid rond de tepel.

Het huidgebied dat door een zenuwwortel wordt verzorgd wordt ‘dermatoom’ genoemd. De verschillende dermatomen worden ook genoemd naar de wervel ter hoogte waarvan de zenuwwortel uittreedt. Dus zenuwwortel T5 verzorgt dermatoom T5.

gevoelloze huid - dermatomen
dermatomen (Bron: Mikael Häggström)

Beknelling van een zenuwwortel, bijvoorbeeld door een rughernia, zal vaak leiden tot uitval van het gevoel in het betreffende dermatoom.

De zenuwwortels vertakken zich tot afzonderlijke zenuwen. Zenuwen kunnen ook bekneld raken. Zo kan een compartimentsyndroom in het onderbeen leiden tot uitval van de peroneuszenuw. Het gevolg is gevoelloosheid aan de zijkant van het onderbeen.

Een ander voorbeeld van een aandoening waarbij een zenuw bekneld raakt is het carpale tunnelsyndroom.

gevoelloze huid aan de hand bij carpaal tunnelsyndroom
bij het carpaal tunnelsyndroom kan gevoelloosheid in de hand optreden

Overige oorzaken

Er zijn nog heel veel andere aandoeningen waarbij gevoelloosheid van de huid kan optreden. Onderaan deze webpagina staat een uitgebreide lijst met oorzaken.


Engelse vertaling

loss of sensation, reduced sensation, hypoesthesia, hypesthesia


ICD10-code

R20.1


Gevoelloze huid – Differentiaal Diagnose (DD)

Hieronder een uitgebreid overzicht van oorzaken van een gevoelloze huid. Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak gevoelloosheid van de huid heeft.

Vaak voorkomende oorzaken van een gevoelloze huid: >1.000/jaar

Zeldzame oorzaken van een gevoelloze huid: <1.000/jaar

Zeer zeldzame oorzaken van een gevoelloze huid: <10/jaar

 • ketamine vergiftiging (ketamine intoxicatie) – 8
 • cholesterolpropjes die vastlopen in de bloedvaten van de nieren (cholesterolembolieën in de nieren) – 8
 • hersenabces (cerebraal abces) – 8
 • ontsteking van de hersenen door herpes virus (herpes encefalitis) – 7
 • epiduraal abces – 7
 • monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) – 7
 • HIV-infectie (acute HIV-infectie) – 7
 • status migrainosus – 7
 • familiaire hemiplegische migraine – 7
 • sporadische hemiplegische migraine – 7
 • primaire amyloïdose – 6
 • ziekte van Wegener (granulomatose met polyangiitis) – 6
 • monoclonale gammopathie van voorbijgaande aard bij infectieziekten – 6
 • schizofrenie – 6
 • misvormde bloedvaten in de hersenen (arterioveneuze malformatie in de hersenen) – 5
 • gebruik van varenicline (Champix) – 5
 • duikersziekte – 5
 • gebruik van zolmitriptan – 5
 • lepra (infectie met Mycobacterium leprae) – 4
 • loodvergiftiging (chronische loodintoxicatie) – 4
 • blikseminslag – 4
 • syndroom van Felty – 3
 • gebruik van pregabaline (Lyrica) – 3
 • gebruik van fentanyl tabletten of zuigtabletten (Abstral, Actiq, Breakyl, Effentora, Recivit) – 3
 • gebruik van sunitinib (Sutent) – 3
 • acute intermitterende porfyrie – 3
 • MELAS-syndroom – 3
 • gebruik van Instanyl (intranasale fentanyl spray) – 3
 • gebruik van gentamicine – 2
 • ziekte van Waldenström (macroglobulinemie van Waldenström) – 2
 • gebruik van Cymevene (ganciclovir) – 2
 • gebruik van Vimpat (lacosamide) – 2
 • verbinding tussen een slagader en een ader in de wervelkolom (spinale durale arterioveneuze fistel) – 2
 • ontsteking van de hersenstam (Bickerstaff) (hersenstamencefalitis van Bickerstaff) – 2
 • gebruik van Adenuric® (febuxostat) – 2
 • reversibele cerebrale vasoconstrictiesyndroom – 1
 • gordelroos (herpes zoster) – 1
 • syndroom van Miller-Fisher – 1
 • gebruik van Halaven (eribulin) – 1
 • gebruik van Victrelis (boceprevir) – 1
 • schizofreniforme stoornis – 1
 • gebruik van parecoxib (Dynastat) – 1
 • lymfeklierkanker in de hersenen (primair lymfoom van de hersenen) – 1
 • syndroom van Klippel-Trénaunay – 1
 • cryptokokkeninfectie van de longen (pulmonale cryptokokkeninfectie) – 1
 • mixed connective tissue disease – 1
 • syndroom van Lewis-Sumner (multifocale verworven demyeliniserende sensorische en motorische neuropathie) – 1
 • gebruik van nilotinib (Tasigna) – 1
 • gebruik van zoledroninezuur (Aclasta) – 1
 • gebruik van zoledroninezuur (Zometa) – 0,8
 • ruggenmergtering (tabes dorsalis) – 0,6
 • adderbeet – 0,6
 • ruggenmergabces (intraspinaal abces) – 0,6
 • aconitine-vergiftiging (aconitine-intoxicatie) – 0,5
 • cerebellaire ataxie – 0,5
 • ataxie van Friedreich – 0,5
 • cryoglobulinemie type I – 0,4
 • gebruik van pembrolizumab (Keytruda) – 0,3
 • gebruik van Zyvoxid (linezolid) – 0,3
 • ziekte van Albright (pseudohypoparathyreoïdie) – 0,3
 • ziekte van Refsum – klassieke vorm (hereditaire motorische en sensorische polyneuropathie type IV) – 0,2
 • syndroom van Muckle-Wells – 0,2
 • gebruik van Revolade (eltrombopag) – 0,2
 • tekort aan koper (koperdeficiëntie) – 0,1
 • ziekte van Charcot-Marie-Tooth – 0,1
 • cryptokokkeninfectie door het lichaam (gedissemineerde cryptokokkeninfectie) – 0,1
 • infectie van de hersenstam door Listeria bacterie (rombencefalitis door Listeria monocytogenes) – 0,1
 • gebruik van paricalcitol (Zemplar) – 0,1
 • West-Nijl koorts (West-Nijl virusinfectie) – 0,07
 • gebruik van terbinafine – 0,06
 • syndroom van Chédiak–Higashi – 0,05
 • gebruik van sibutramine (Reductil) – 0,04
 • ziekte van Günther (congenitale erythropoietische porfyrie) – 0,02
 • familial isolated vitamin E deficiency – 0,02
 • aangeboren tekort aan het enzym lysosomaal beta-mannosidase (beta-mannosidose) – 0,01
 • neuropathie met reuzenaxonen (giant axonal neuropathy) – 0,01
 • porfyrie door een tekort aan het enzym ALA dehydratase (ALA dehydratase deficiëntie) – 0,01
 • hondsdolheid (rabies) – 0,01

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 21 november 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 21 november 2017


Synoniemen voor gevoelloze huid zijn hypoesthesie, hypo-esthesie, gevoelloos, gevoelloosheid, minder goed voelen, verminderd gevoel, doof gevoel, dof gevoel, minder gevoel, geen gevoel, niks voelen, verminderde sensibiliteit, verlaagde sensibiliteit, hyposensibiliteit, afgenomen sensibiliteit, afgenomen gevoel, niks voelen, gevoelloos, gevoelloosheid, gevoelloosheid van de huid, niets voelen, niets meer voelen, geen gevoel, verlies van gevoel, geen gevoel, minder gevoel, sensibiliteit stoornis, sensibiliteitsstoornis, gevoelloze huid, minder gevoel in de huid, huid minder gevoelig, minder gevoelig huid, doof gevoel, doof gevoel in de huid, dood gevoel, dood gevoel in de huid, dood gevoel huid, doof gevoel huid, verdoofd gevoel, verdoofde huid, dove plek, dove plek op de huid, en gevoelloze plek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *