Fotosensibiliteit

Bijgewerkt op 2 februari 2020

Wat is fotosensibiliteit?

Fotosensibiliteit betekent overgevoeligheid voor licht, en in het bijzonder voor zonlicht. Meestal wordt bedoeld overgevoeligheid van de huid voor zonlicht. De overgevoeligheid wordt veroorzaakt door gebruik van bepaalde geneesmiddelen, cosmetische producten of andere chemische stoffen. Bij mensen met overgevoeligheid voor zonlicht treedt als het ware een versnelde zonverbranding op.

Welke oorzaken zijn er?

Overgevoeligheid van de huid voor zonlicht kan ontstaan bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen, en bij blootstelling van de huid aan bepaalde cosmetische of chemische stoffen. Het kan gaan om stoffen die op de huid worden aangebracht, maar ook om geneesmiddelen die als tablet, capsule of infuus worden toegediend en vervolgens via de bloedsomloop de huid bereiken.

Dezelfde overgevoeligheid geldt overigens ook voor andere bronnen van ultraviolet licht, bijvoorbeeld uit een UV-lamp.

Hieronder een lijst met geneesmiddelen en chemische stoffen die fotosensibiliteit kunnen veroorzaken.

Welke klachten geeft het?

Bij fotosensibiliteit treedt als het ware een versnelde zonverbranding op. Dit leidt vaak tot één of meerdere van de volgende klachten:

fotosensibiliteit
Bron: Université Médicale Virtuelle Francophone

Hoe werkt het?

De geneesmiddelen en chemische stoffen die de fotosensibiliteit veroorzaken zijn fotoactief. Dat betekent dat als ze blootgesteld worden aan licht, ze de energie van het licht omzetten in een schadelijke reactie in de huid. Zo kunnen sommige geneesmiddelen tot huidafwijkingen door zonlicht veroorzaken.

Engelse term

phototoxicity, photoallergy

ICD10-code

L56.8

Synoniemen

Andere namen voor fotosensibiliteit zijn niet tegen zonlicht kunnen, huid overgevoelig voor zonlicht, overgevoeligheid van de huid voor zonlicht, overgevoeligheid voor zonlicht, fotosensitiviteit, zonlichtovergevoeligheid, slecht tegen zonlicht kunnen, zonlichtovergevoeligheid, zonlichtallergie, huidafwijkingen door blootstelling aan zonlicht, fotosensitiviteitsreactie, fotosensibilisering, fotosensibilisatie, lichtovergevoeligheid, licht-overgevoeligheid, zonlichtovergevoeligheid, zonlicht overgevoeligheid, overgevoelig voor zonlicht, fotosensitiviteit, overgevoelig voor zonlicht

Scroll naar boven