Droge hoest

Wat is een ‘droge hoest’?

Met een ‘droge hoest’ wordt hoesten bedoeld waarbij geen slijm wordt opgehoest. In medische kringen wordt ook wel gesproken van een ‘niet-productieve hoest’, in tegenstelling tot een ‘productieve hoest’ waarbij wel slijm opgegeven wordt.

droge hoest

Oorzaken droge hoest

Hieronder een uitgebreide lijst van mogelijke oorzaken voor een droge hoest. Het getal achter de oorzaak geeft een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks vanwege die oorzaak last krijgt van een droge hoest.

Zeer vaak voorkomende oorzaken van droge hoest (>1.000/jaar)

Vaak voorkomende oorzaken van droge hoest (>100/jaar<1.000/jaar)

Zeldzame oorzaken van droge hoest (<100/jaar)

 • spanningspneumothorax – 75
 • papilloom van het wangslijmvlies – 60
 • papilloom van het zachte gehemelte (papilloom van het palatum molle) – 60
 • kanker van het strottenhoofd (larynxcarcinoom) – 56
 • longontsteking door Pneumocystis (Pneumocystis pneumonie) – 56
 • verwijding van de grote lichaamsslagader in de borstkas (aneurysma aortae thoracalis) – 48
 • verdikt hartzakje (constrictieve pericarditis) – 45
 • papilloom van de huig (uvulapapilloom) – 40
 • papilloom van de keelamandelen (tonsilpapilloom) – 40
 • bronchiolitis obliterans – 36
 • stapeling van eiwitten in de longblaasjes (pulmonale alveolaire proteïnose) – 32
 • mazelen (morbilli) – 27
 • metaaldampkoorts – 24
 • gebruik van amiodaron (Cordarone) – 24
 • papegaaienziekte (psittacose) – 23
 • kanker van de stembanden (stembandcarcinoom) – 20
 • asbestziekte (asbestose) – 18
 • hoogtelongoedeem – 14
 • te langzaam werkende schildklier door bestraling in het halsgebied (radiotherapie-geïnduceerde hypothyreoïdie) – 14
 • plastickoorts – 12
 • ziekte van Weil (leptospirose) – 8
 • respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease – 8
 • cryptogene organiserende pneumonie – 8
 • stoflong door inademing van ijzerdeeltjes (pulmonale siderose) – 8
 • Q-koorts (acute Q-koorts) – 8
 • bagassose (allergische alveolitis) – 8
 • longontsteking met ophoping van eosinofiele bloedcellen (acute eosinofiele pneumonie) – 8
 • stoflongen (chronische silicose) – 7
 • cryptokokkeninfectie van de longen (pulmonale cryptokokkeninfectie) – 7
 • mijnwerkerslong (anthracose) – 7
 • histoplasmose – 6
 • neerslag van talk in de longen (pulmonale talcose) – 5
 • te langzaam werkende schildklier door geneesmiddel (geneesmiddelen-geïnduceerde hypothyreoïdie) – 5
 • babesiose (babesiose) – 4
 • antisynthetasesyndroom – 4
 • buiktyfus – 3
 • zygomycose – 3
 • hantavirus-infectie – 3
 • nocardiose van de longen (pulmonale nocardiose) – 3
 • vaatstrengen rond de luchtpijp en slokdarm (vasculaire ring) – 3
 • aantasting van de longen door amiodaron (Cordarone) (amiodaron-geïnduceerde pulmonale toxiciteit) – 3
 • blastomycose – 3
 • esdoornschillerslong (acute allergische alveolitis) – 2
 • lymfangioleiomyomatose – 2
 • aluminiumstoflong (pulmonale aluminose) – 1,3
 • blaaswormcyste in de longen (echinococcuscyste in de longen) – 1,3
 • nocardiose verspreid door het lichaam (gedissemineerde nocardiose) – 1,0

Zeer zeldzame oorzaken van droge hoest (<1/jaar)

Behandeling droge hoest

Droge hoest kan worden behandeld met antihoestmiddelen. Dit worden ook wel ‘antitussiva’ genoemd. Het nadeel van het gebruik van antihoestmiddelen is dat alleen het symptoom wordt behandeld en niet de onderliggende oorzaak. Daarom is het van belang om – voordat antihoestmiddelen worden gebruikt – erachter te komen wat de oorzaak van de klacht is.

Engelse vertaling

dry cough

 Andere woorden voor droge hoest zijn niet productieve hoest, niet-productieve hoest, niet-produktieve hoest, kuchen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *