Oorzaken brok in de keel

Hieronder een overzicht van aandoeningen waarbij een ‘brok in de keel’ gevoeld kan worden. Het getal achter de aandoening is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak een brok in de keel voelt.

 • chronische hyperventilatie (chronische hyperventilatie syndroom) – 19200
 • globusgevoel – 10000
 • keelontsteking door bacteriën (bacteriële faryngitis) – 7500
 • ziekte van Hashimoto (auto-immuun thyreoïditis) – 2523
 • voorwerp in de keel (corpus alienum in de keel) – 2275
 • amandelsteen (tonsilloliet) – 700
 • zwelling van het strottenhoofd (larynxoedeem) – 525
 • kanker van het strottenhoofd (larynxcarcinoom) – 119
 • Zenker divertikel – 115
 • strottenhoofdkanker boven de stembanden (supraglottisch carcinoom) – 102
 • stemgebruik met teveel spierspanning (hypertone dysfonie) – 100
 • operatie aan de halswervelkolom (operatie aan de halswervelkolom) – 76
 • conversiestoornis – 73
 • papilloom van de huig (uvulapapilloom) – 65
 • kanker van de stembanden (stembandcarcinoom) – 43
 • syndroom van Eagle – 38
 • papilloom van de keelamandelen (tonsilpapilloom) – 20
 • kanker aan de basis van de tong (tongbasiscarcinoom) – 19
 • ontsteking van het strotklepje (acute epiglottitis) – 14
 • te langzaam werkende schildklier door bestraling in het halsgebied (radiotherapie-geïnduceerde hypothyreoïdie) – 13
 • medullair schildklierkanker (medullair schildkliercarcinoom) – 10
 • papilloom van het zachte gehemelte (papilloom van het palatum molle) – 8
 • te langzaam werkende schildklier door geneesmiddel (geneesmiddelen-geïnduceerde hypothyreoïdie) – 4
 • schildklier achter op de tong (linguale schildklier) – 2
 • kanker van spierweefsel in de keelholte (rabdomyosarcoom in de keelholte) – 1
 • geïnfecteerde laryngocele – 1

Engelse term

lump in the throat, globus pharyngis

Synoniemen

globusgevoel, globus gevoel, gevoel van brok in de keel, gevoel dat er iets in je keel zit, brok in de keel, brok in keel, gevoel van brok in keel, gevoel dat er iets in de keel vastzit, gevoel alsof er iets in de keel zit, krop in de keel, globus, globusgevoel, brok in de keel, gevoel van een brok in de keel, brokgevoel, brokgevoel in de keel, gevoel alsof er een brok in de keel zit, globusklachten, prop in de keel, gevoel alsof er een prop in de keel zit, globus hystericus, gevoel van een bult in de keel bij slikken