Oorzaken bloedneus

Bijna iedereen heeft wel eens een bloedneus gehad. Meestal gaat dat vanzelf weer over. Soms houdt een bloedneus langere tijd aan, of komt regelmatig terug. Dat is een reden om de huisarts te raadplegen.

bloedneus

Er zijn zeer veer verschillende oorzaken voor een bloedneus. De meeste oorzaken vallen onder één van de volgende hoofdgroepen:

Als de oorzaak van de bloedneus niet direct duidelijk is wordt wel gesproken van een ‘spontane bloedneus’ of ‘idiopathische bloedneus’. De medische naam voor bloedneus is ‘epistaxis’.

Behandeling bloedneus

Wat kan ik zelf doen?

Bij een bloedneus kan de bloeding meestal worden gestelpt door de neus dicht te knijpen. Na tien minuten dichtknijpen zou de bloeding gestopt moeten zijn. Als dat niet het geval is wordt aangeraden om de huisarts te raadplegen.

Wat kan de arts doen?

De arts kan de bloeding stelpen door een tampon in het betreffende neusgat te stoppen. Hiermee wordt de neusholte opgevuld. Zie afbeelding hieronder.

bloedneus behandeling - inbrengen tampon
Bron: Cerimes

Als niet direct duidelijk is wat de oorzaak is zal de arts dat verder willen onderzoeken. De huisarts zal proberen een diagnose te stellen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Meestal gaat een bloedneus vanzelf weer over. In dat geval wordt meestal geen arts geraadpleegd en zal ook geen diagnose worden gesteld. Als de bloedneuzen vaker optreden zal vaak wel een arts worden bezocht. De arts kan met behulp van vragen te stellen en lichamelijk onderzoek proberen erachter te komen wat de oorzaak van de bloedneuzen is. Eventueel kan aanvullend onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld bloedonderzoek of beeldvormend onderzoek.

Als de huisarts er zelf niet uitkomt kan worden doorverwezen naar een medisch specialist. Meestal zal dat een KNO-arts zijn. Als er echter aanwijzingen zijn voor een stoornis van de bloedstolling zal worden verwezen naar een internist of hematoloog.

Engelse vertaling

nosebleed

ICD10-code

R04.0

Verder lezen / Referenties

Synoniemen voor bloedneus zijn neusbloeding, bloedende neus en epistaxis.


Bloedneus – differentiaal diagnose

Hieronder een uitgebreide lijst met meer dan vierhonderd oorzaken voor een bloedneus. Een dergelijke lijst met mogelijke oorzaken wordt wel ‘differentiaaldiagnose‘ genoemd.

Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak een bloedneus krijgt.

Vaak voorkomende oorzaken van een bloedneus: >1.000/jaar

Regelmatig voorkomende oorzaken van een bloedneus: >100/jaar

Zeldzame oorzaken voor een bloedneus: <100/jaar

Zeer zeldzame oorzaken voor een bloedneus: <10/jaar

Extreem zeldzame oorzaken voor een bloedneus: <1/jaar

 • histoplasmose – 0,9
 • sarcoom van bloedvaten in de lever (hemangioendotheliaal sarcoom van de lever) – 0,9
 • ziekte van Wilson (hepatolenticulaire degeneratie) – 0,9
 • stralingsziekte (acute stralingsziekte) – 0,9
 • aangeboren amegakaryocytaire trombocytopenie (congenitale amegakaryocytaire trombocytopenie) – 0,9
 • mixed connective tissue disease – 0,8
 • koortsaanvallen na tekenbeet (febris recurrens door Borrelia recurrentis) – 0,8
 • Fanconi anemie – 0,8
 • gebruik van nilotinib (Tasigna) – 0,8
 • myeloproliferatieve ziekten – 0,7
 • cryoglobulinemie type III – 0,7
 • hemangioom van de dikke darm (hemangioom van het colon) – 0,7
 • syndroom van Budd-Chiari – 0,7
 • hemofilie C (factor XI-deficiëntie) – 0,7
 • tekort aan stollingsfactor X (factor X deficiëntie) – 0,7
 • koortsaanvallen na luizenbeet (febris recurrens door Borrelia duttoni) – 0,7
 • gebruik van mesalazine (Asacol, Pentasa, Salofalk) – 0,7
 • gebruik van pregabaline (Lyrica) – 0,7
 • rinosporidiose – 0,7
 • tekort aan stollingsfactor V (factor V deficiëntie) – 0,7
 • trombose van de leverader (vena hepatica trombose) – 0,7
 • ehrlichiose (humane monocytaire ehrlichiose) – 0,6
 • polyglandulair auto-immuunsyndroom type I – 0,6
 • dengue hemorrhagische koorts – 0,6
 • aangeboren herpesinfectie (congenitale herpes) – 0,6
 • gebruik van pembrolizumab (Keytruda) – 0,6
 • marmerbeenziekte (osteopetrose) – 0,6
 • wandelende milt (ectopische milt) – 0,6
 • tekort aan stollingsfactor VII (factor VII deficiëntie) – 0,6
 • carcinoïd – 0,6
 • chronische myelomonocytaire leukemie – 0,6
 • Krim-Congo hemorragische koorts – 0,5
 • gebruik van paclitaxel – 0,5
 • gebruik van Tobi Podhaler (tobramycine) – 0,5
 • koolmonoxidevergiftiging (acute koolmonoxideintoxicatie) – 0,5
 • gebruik van fexofenadine – 0,5
 • syndroom van Morquio (mucopolysacharidose IV) – 0,5
 • aangeboren verbindweefseling van de lever (congenitale leverfibrose) – 0,5
 • plasmacel leukemie – 0,4
 • tekort aan transcobalamine-II (congenitale transcobalamine-II-deficientie) – 0,4
 • Argentijnse hemorragische koorts – 0,4
 • Boliviaanse hemorragische koorts – 0,4
 • syndroom van Chédiak–Higashi – 0,4
 • erytropoëtische protoporfyrie – 0,4
 • overdosis acetylsalicylzuur (salicylaatintoxicatie) – 0,4
 • mazelen (morbilli) – 0,4
 • draaiing van de miltslagader (torsie van de arteria lienalis) – 0,3
 • auto-immuun lymfoproliferatief syndroom type II – 0,3
 • Kyasanur forest disease – 0,3
 • ziekte van Tangier (familiaire alfa-lipoproteïne deficiëntie) – 0,3
 • syndroom van Lambert-Eaton (Lambert-Eaton myastheen syndroom) – 0,3
 • ziekte van Maroteaux-Lamy (mucopolysacharidose type VI) – 0,3
 • kanker van spierweefsel in de neusholte (rabdomyosarcoom in de neusholte) – 0,3
 • syndroom van Scott – 0,2
 • eosinofiele fasciitis – 0,2
 • syndroom van Schnitzler – 0,2
 • asbestziekte (asbestose) – 0,2
 • Leishmania-infectie van de huid (cutane leishmaniasis) – 0,2
 • linguatulose van de neuskeelholte (nasofaryngeale linguatulose) – 0,2
 • gebruik van Votubia (everolimus) – 0,2
 • gebruik van prasugrel – 0,2
 • scrubtyfus – 0,2
 • syndroom van Schmidt (polyglandulair auto-immuunsyndroom type II) – 0,2
 • storage pool disease – 0,2
 • Ebola koorts (Ebola hemorrhagische koorts) – 0,2
 • slangenbeet – 0,16
 • onyalai – 0,16
 • Blackfan-Diamond-anemie (constitutionele aplastische anemie) – 0,15
 • verbindweefseling van het beenmerg met verlaagd aantal bloedcellen (acute panmyelose met myelofibrose) – 0,15
 • arseenvergiftiging (arsenicumintoxicatie) – 0,14
 • syndroom van Hermansky-Pudlak – 0,13
 • chronisch lijmsnuiven – 0,13
 • apenmalaria (Plasmodium knowlesi infectie) – 0,12
 • Leishmania-infectie van de slijmvliezen (mucocutane leishmaniasis) – 0,12
 • ziekte van Keshan – 0,11
 • leukocyte adhesion deficiency type 3 – 0,11
 • syndroom van Wiskott-Aldrich – 0,10
 • gebruik van ifosfamide – 0,10
 • gebruik van Tazocin (piperacilline + tazobactam) – 0,10
 • hart met onderontwikkelde linker kamer (hypoplastisch linkerhart syndroom) – 0,10
 • verbindweefseling van het spierweefsel van het hart (endomyocardiale fibrose) – 0,10
 • sodoku (spirillose) – 0,10
 • syndroom van Bernard-Soulier – 0,08
 • syndroom van Sebastian – 0,08
 • syndroom van Heyde – 0,08
 • thyreotoxische crisis – 0,08
 • SFTS-bunyavirus-infectie – 0,07
 • aangeboren tekort aan carnitine (primaire carnitinedeficiëntie) – 0,07
 • Marburg hemorrhagische koorts – 0,06
 • Omsk hemorragische koorts – 0,06
 • spierdystrofie van Duchenne (musculaire dystrofie van Duchenne) – 0,05
 • difterie – 0,05
 • dyskeratosis congenita – 0,05
 • syndroom van Hoyeraal-Hreidarsson (progressieve pancytopenie-immuundeficiëntie-cerebellaire hypoplasie) – 0,05
 • ziekte van Von Gierke (glycogeenstapelingsziekte type I) – 0,05
 • glioom van de neus (maligne glioom in de neus) – 0,05
 • hersenvliesontsteking door Toscana-virus (meningitis door Toscana-virus) – 0,05
 • ziekte van Dercum (lipomatosis dolorosa) – 0,04
 • loopgravenkoorts (infectie met Bartonella quintana) – 0,04
 • refeeding-syndroom – 0,04
 • mijnworminfectie (ancylostomiasis) – 0,04
 • ross-river-virus infectie – 0,04
 • syndroom van Hunter (mucopolysacharidose type II) – 0,03
 • ziekte van Sandhoff – 0,03
 • lymfeklierkanker in de bloedvaten (intravasculair lymfoom) – 0,03
 • auto-immuun lymfoproliferatief syndroom type Ia – 0,02
 • CREST-syndroom (limited cutaneous sclerosis) – 0,02
 • gebruik van eptifibatide (Integrelin) – 0,02
 • gebruik van tirofiban (Aggrastat) – 0,020
 • dyserytropoëtische anemie met trombocytopenie – 0,013
 • syndroom van Alström – 0,012
 • gele koorts – 0,012
 • lymfocytaire choriomeningitis – 0,010
 • syndroom van Axenfeld-Rieger – 0,002
 • syndroom van Barth (3-methylglutaconacidurie type 2) – 0,002
 • fytosterolemie – 0,001

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 6 juni 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 6 juni 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *