Bloedend tandvlees

Bloedend tandvlees

Bloedend tandvlees is een zeer veel voorkomend symptoom. Meestal is de oorzaak een ontsteking van het tandvlees. Soms is het een kenmerk van een onderliggende ziekte. Zo kan bloedend tandvlees worden veroorzaakt door aandoeningen waarbij een tekort aan bloedplaatjes optreedt. Bloedplaatjes spelen namelijk een belangrijke rol bij het stoppen van een bloeding. Sommige geneesmiddelen kunnen bloedend tandvlees als bijwerking hebben. Ook kan bloedend tandvlees voorkomen als symptoom van een zeldzame aangeboren stollingsstoornis, zoals de ziekte van Von Willebrand.

bloedend tandvlees (gingivabloeding)
Bloedend tandvlees

De medische term voor bloedend tandvlees is ‘gingivabloeding’.

Oorzaken bloedend tandvlees

Hieronder een lijst met mogelijke oorzaken voor bloedend tandvlees. Bovenaan de meest waarschijnlijke oorzaken, en onderaan de zeer zeldzame oorzaken. Het getal achter de oorzaak geeft een schatting van het aantal gevallen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak bloedend tandvlees krijgt.

Zeer veel voorkomende oorzaken

Veel voorkomende oorzaken

Regelmatig voorkomende oorzaken

Zeldzame oorzaken

Zeer zeldzame oorzaken

Overige oorzaken

Frequentie < 1/jaar

 • hemangioendotheliaal sarcoom van de lever – 0,9
 • angioimmunoblastair T-cel lymfoom – 0,8
 • febris recurrens door Borrelia recurrentis – 0,8
 • aplastische anemie – 0,8
 • herpes gestationis – 0,8
 • mixed connective tissue disease – 0,8
 • hemangioom van de dikke darm – 0,8
 • Krim-Congo hemorragische koorts – 0,8
 • syndroom van Budd-Chiari – 0,8
 • hemofilie C (factor XI-deficiëntie) – 0,7
 • febris recurrens door Borrelia duttoni – 0,7
 • hemofilie B (factor IX-deficiëntie) – 0,6
 • congenitale transcobalamine-II-deficientie – 0,6
 • ehrlichiose – 0,6
 • polyglandulair auto-immuunsyndroom type I – 0,6
 • coarctatio aortae – 0,6
 • spierdystrofie van Duchenne – 0,6
 • Langerhans-cel histiocytose – 0,6
 • wandelende milt – 0,6
 • gebruik van colchicine – 0,6
 • aangeboren herpesinfectie – 0,6
 • alfa-thalassemie – 0,6
 • beta-thalassemie – 0,6
 • loopgravenkoorts – 0,5
 • stralingsziekte – 0,5
 • mijnworminfectie (ancylostomiasis) – 0,5
 • mestcelziekte – 0,5
 • congenitale leverfibrose – 0,4
 • cryoglobulinemie type II – 0,4
 • stomatitis van Plaut-Vincent – 0,4
 • ziekte van Wilson – 0,4
 • tekort aan stollingsfactor V (factor V deficiëntie) – 0,4
 • tekort aan stollingsfactor VII (factor VII deficiëntie) – 0,4
 • tekort aan stollingsfactor X (factor X deficiëntie) – 0,4
 • Argentijnse hemorragische koorts – 0,4
 • Boliviaanse hemorragische koorts – 0,4
 • erytropoëtische protoporfyrie – 0,4
 • gebruik van vincristine (Oncovin) – 0,4
 • draaiing van de miltslagader – 0,3
 • onyalai – 0,3
 • cryoglobulinemie type III – 0,3
 • syndroom van Lambert-Eaton – 0,3
 • auto-immuun lymfoproliferatief syndroom type II – 0,3
 • venezuelan hemorrhagic fever – 0,3
 • ziekte van Tangier – 0,3
 • CREST-syndroom (limited cutaneous sclerosis) – 0,3
 • lassakoorts – 0,3
 • ziekte van Maroteaux-Lamy (mucopolysacharidose type VI) – 0,3
 • syndroom van Scott – 0,3

Frequentie <0,2/jaar

 • syndroom van Schnitzler – 0,2
 • transcobalamine 2-deficiëntie – 0,2
 • congenital disorder of glycosylation type Ia – 0,2
 • eosinofiele fasciitis – 0,2
 • scrubtyfus – 0,2
 • syndroom van Schmidt (polyglandulair auto-immuunsyndroom type II) – 0,2
 • syndroom van Hermansky-Pudlak – 0,2
 • Blackfan-Diamond-anemie (constitutionele aplastische anemie) – 0,2
 • acute panmyelose met myelofibrose – 0,2
 • hersenvliesontsteking door Toscana-virus – 0,1
 • lymfeklierkanker in de bloedvaten (intravasculair lymfoom) – 0,1
 • refeeding-syndroom – 0,1
 • apenmalaria (Plasmodium knowlesi infectie) – 0,1
 • Kyasanur forest disease – 0,1
 • syndroom van Bernard-Soulier – 0,1
 • ziekte van Keshan – 0,1
 • syndroom van Wiskott-Aldrich – 0,1
 • aangeboren tekort aan carnitine (primaire carnitinedeficiëntie) – 0,1
 • gebruik van paclitaxel – 0,1
 • ross-river-virus infectie – 0,1
 • sodoku (spirillose) – 0,1
 • mestcelleukemie (agressieve mastocytose) – 0,1
 • arseenvergiftiging – 0,1
 • syndroom van Sebastian – 0,1
 • leukocyte adhesion deficiency type 3 – 0,1
 • SFTS-bunyavirus-infectie – 0,1

Frequentie <0,1/jaar

Behandeling bloedend tandvlees

In het algemeen geldt dat eerst een diagnose gesteld moet zijn voordat wordt behandeld. Als tandvleesbloeding de enige klacht is kan er in eerste instantie van worden uitgegaan dat ontsteking van het tandvlees of parodontitis de oorzaak van de bloeding is. Dat is namelijk in bij meer dan 95% van de mensen met bloedend tandvlees het geval.

Ontstoken tandvlees en parodontitis kunnen meestal goed worden behandeld met goede mondhygiëne: goed poetsen en flossen. Als het bloeden na een week niet minder is geworden of als andere symptomen ontstaan is er mogelijk een andere oorzaak voor het bloedende tandvlees. In dat geval is het verstandig om de huisarts te raadplegen.

Engelse vertaling

bleeding gums

Synoniemen bloedend tandvlees

bloeden van het tandvlees, tandvleesbloeding, tandvlees bloedt, bloed op de tandenborstel na het poetsen, snel bloedend tandvlees, tandvleesbloeding, tandvleesbloedingen, gingivabloeding, gingiva bloeding, bloeden tandvlees, makkelijk bloedend tandvlees, tandvlees gaat bloeden na aanraking, bloedend tandvlees bij aanraking


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 5 maart 2015
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 8 oktober 2016

Plaats een reactie