Bloed braken

Met ‘bloed braken’ wordt bedoeld het opbraken van bloed, bloederig slijm of bloederig braaksel. Het is een symptoom waarvoor altijd een arts geraadpleegd moet worden.

De medische term voor bloed braken is ‘haematemesis’ of ‘hematemesis’.

Oorzaken van bloed braken

Hieronder een uitgebreide lijst met mogelijke oorzaken van ‘bloed braken’. Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak bloed opbraakt.

Veel voorkomende oorzaken van bloed braken: >1.000/jaar

Minder vaak voorkomende oorzaken van bloed braken: <1.000/jaar

Zeldzame oorzaken van bloed braken: <100/jaar

Zeer zeldzame oorzaken van bloed braken: <10/jaar

 • SLE (lupus) – 8
 • gebruik van fenytoïne (Diphantoïne) – 8
 • syndroom van Heyde – 8
 • invasieve aspergillose (gedissemineerde aspergillose) – 7
 • buitenbaarmoederlijke zwangerschap (extra-uteriene graviditeit) – 7
 • verwonding aan de slokdarm (oesofagusletsel) – 7
 • bloeduitstorting in de wand van de slokdarm (oesofagushematoom) – 6
 • trombose van de miltader (vena lienalis trombose) – 6
 • sarcoïdose – 5
 • ingeslikt bloed van bijv. bloedneus – 5
 • toxocariasis – 5
 • acute necrotiserende oesofagitis – 5
 • portal hypertensive gastropathy – 5
 • vernauwing van de aortaklep (aortakleptstenose) – 4
 • syndroom van Münchhausen – 4
 • tekort aan alfa-1-antitrypsine (alfa-1-antitrypsine deficiëntie) – 4
 • gebruik van amiodaron (Cordarone) – 4
 • na aanleggen van een portocavale shunt – 4
 • gebruik van abciximab (ReoPro) – 4
 • ziekte van Rendu-Osler-Weber (hereditaire hemorrhagische teleangiëctasie) – 4
 • maligne hypertensie (maligne hypertensie) – 3
 • dengue hemorrhagische koorts (dengue hemorrhagische koorts) – 3
 • aantasting van het hart door hoge bloeddruk (hypertensieve hartziekte) – 3
 • kalkneerslag in de nieren (nefrocalcinose) – 3
 • tekort aan bloedplaatjes bij pasgeborenen door antilichaamreactie (neonatale allo-immuuntrombocytopenie) – 3
 • tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat dehydrogenase (glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie) – 3
 • ziekte van Von Willebrand – type 2 – 3
 • gebruik van colchicine – 3
 • gastrinoom van de alvleesklier – 3
 • aanhoudende ontsteking van de alvleesklier (chronische pancreatitis) – 3
 • ontsteking van het hartzakje door bacterie (bacteriële pericarditis) – 2
 • overdosis XTC (ecstasy intoxicatie) – 2
 • trombose van de poortader (vena porta trombose) – 2
 • verhoogde druk in de longslagader veroorzaakt door andere ziekte (secundaire pulmonale hypertensie) – 2
 • hantavirus-infectie – 2
 • bloedvergiftiging door een katheter in een bloedvat (lijnsepsis) – 2
 • diffuse intravasale stolling – 2
 • gebruik van leflunomide (Arava) – 2
 • gebruik van vincristine (Oncovin) – 2
 • hartaanval van de achterwand van het hart (achterwandinfarct) – 2
 • HELLP-syndroom – 2
 • ijzerstapelingsziekte (hemochromatose) – 2
 • gebruik van Ammonaps (fenylbutyraat) – 2
 • chronische hepatitis C – 2
 • kattenkrabziekte – 2
 • maagpoliep – 2
 • ziekte van Kahler (multipel myeloom) – 2
 • ziekte van Von Willebrand – type 3 – 2
 • syfilis (primaire syfilis) – 1,4
 • kopervergiftiging (koperintoxicatie) – 1,4
 • syndroom van Wolff-Parkinson-White – 1,3
 • viskruikinfarct (takotsubo cardiomyopathie) – 1,3
 • chronische lymfatische leukemie (chronische lymfatische B-celleukemie) – 1,3
 • syndroom van Sjögren (primair Sjögren-syndroom) – 1,2
 • ziekte van Behçet – 1,2
 • vitamine B1-tekort (thiaminedeficiëntie) – 1,2
 • infectie in het hart (infectieuze endocarditis) – 1,1
 • folliculair lymfoom – 1,0
 • compartimentsyndroom van de buik (abdominaal compartimentsyndroom) – 1,0
 • gebruik van sulfasalazine – 1,0
 • infectie door parvovirus B19 – 1,0
 • gastrinoom van de dunne darm – 1,0

Extreem zeldzame oorzaken van bloed braken: <1/jaar

Synoniemen ‘bloed braken’

bloedbraken, braken van bloed, uitbraken van bloed, met bloed vermengd braaksel, bloedbraak, bloederig braaksel, bloed bij het braaksel, bloed bij braaksel, bloederig braaksel, bloederig braaksel gebraakt, bloed opbraken, opbraken van bloed, bloed bij braaksel, opbraken bloederig slijm, hematemesis, haematemesis