Bloed braken

Bijgewerkt op 25 mei 2021

Bloed braken

Met ‘bloed braken’ wordt bedoeld het opbraken van bloed, bloederig slijm of bloederig braaksel. Het is een symptoom waarvoor altijd een arts geraadpleegd moet worden.

De medische term voor bloed braken is ‘haematemesis’ of ‘hematemesis’.

Oorzaken van bloed braken

Hieronder een uitgebreide lijst met mogelijke oorzaken van ‘bloed braken’. Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak bloed opbraakt.

Veel voorkomende oorzaken van bloed braken: >1.000/jaar

Minder vaak voorkomende oorzaken van bloed braken: <1.000/jaar

Zeldzame oorzaken van bloed braken: <100/jaar

Zeer zeldzame oorzaken van bloed braken: <10/jaar

Extreem zeldzame oorzaken van bloed braken: <1/jaar

Synoniemen ‘bloed braken’

bloedbraken, braken van bloed, uitbraken van bloed, met bloed vermengd braaksel, bloedbraak, bloederig braaksel, bloed bij het braaksel, bloed bij braaksel, bloederig braaksel, bloederig braaksel gebraakt, bloed opbraken, opbraken van bloed, bloed bij braaksel, opbraken bloederig slijm, hematemesis, haematemesis

Scroll naar boven