Quinsair

Bijgewerkt op 27 februari 2022

Wat is Quinsair?

Quinsair is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van longontsteking door Pseudomonas aeruginosa. Het middel bevat het antibioticum levofloxacine en wordt op de markt gebracht door Chiesi. Quinsair wordt geleverd als vernevelvloeistof en toegediend per inhalatie. Dat betekent dat het door diepe inademing in de luchtwegen terechtkomt. De vernevelvloeistof wordt geleverd in ampullen van 3 milliliter. Per milliliter bevat de vloeistof 100 milligram levofloxacine.

Hoe werkt het?

Levofloxacine is een geneesmiddel dat behoort tot een groep antibiotica die fluorochinolonen wordt genoemd. Deze middelen remmen bepaalde stoffen (enzymen) die bacteriën nodig hebben om zich te vermenigvuldigen. Door deze enzymen te remmen kan het DNA van de bacterie zich niet verdubbelen, wat nodig is voor de bacterie om zich te kunnen delen. Zo stopt levofloxacine de vermenigvuldiging van bacteriën.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Quinsair wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longontsteking door Pseudomonas aeruginosa bij volwassenen met taaislijmziekte.

Welke dosering?

De standaarddosering is elke 12 uur één ampul gebruiken voor toediening per inhalatie. Dit schema wordt 28 dagen voortgezet, gevold door een periode van eveneens 28 dagen zonder behandeling. Daarna opnieuw beginnen. Deze cyclus wordt voortgezet zolang dit nodig is.

Welke bijwerkingen kan het geven?

Quinsair kan, net als andere geneesmiddelen, bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn kortademigheid, hoesten, ophoesten van bloed (hemoptoë), veranderde smaak, afname van de eetlust, afvallen, misselijkheid, braken, obstipatie of juist diarree, hoofdpijn, duizeligheid, zich zwak voelen, verminderde reuk, heesheid, huiduitslag, oorsuizen, spierpijn en pijnlijke gewrichten (artralgie). Ook kunnen afwijkingen in het bloed ontstaan, waaronder verhoging van de leverenzymen en van de bloedsuikerspiegel. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken in de EPAR van Quinsair. EPAR is een afkorting voor European Product Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

ATC-code

J01MA12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven