Paxlovid

Wat is Paxlovid?

Paxlovid is een geneesmiddel tegen COVID-19. Het middel is ontwikkeld door Pfizer onder de codenaam PF-07321332. Later kreeg het de generieke naam nirmatrelvir. Momenteel wordt door de Europese gezondheidsautoriteiten beoordeeld of Paxlovid wordt toegelaten tot de Europese markt. Het is dus nog niet officieel beschikbaar in Nederland.

Paxlovid wordt gebruikt in combinatie met een geringe dosis van het antivirale middel ritonavir. De toevoeging van ritonavir is niet zo zeer vanwege de werking van dit middel tegen COVID-19 als wel om de afbraak van nirmatrelvir door zogenaamde cytochromen te vertragen. Zo blijft Paxlovid langer actief in het lichaam.

Paxlovid vermindert de vermenigvuldiging van het SARS-CoV-2 virus in ons lichaam. Daardoor voorkomt het ernstig ziek zijn door COVID-19. Voor de beste resultaten is het van belang om het middel binnen drie dagen na het ontstaan van de klachten te gebruiken. Uit onderzoek blijkt Paxlovid dan in staat om het aantal ziekenhuisopnames vanwege COVID-19 met bijna 90% te verminderen.

Hoe werkt het?

Paxlovid is een zogenaamde SARS-CoV-2 protease remmer. Het remt een enzym dat SARS-CoV-2-3CL protease wordt genoemd. Het virus dat COVID-19 veroorzaakt heeft dit enzym nodig om zichzelf te kunnen vermenigvuldigen. Door de werking van dit enzym tegen te gaan wordt de vermenigvuldiging van het virus geblokkeerd.

Welke dosering?

Behandeling met Paxlovid moet zo snel mogelijk na het beginnen van de symptomen van COVID-19 worden begonnen, of zelfs al na blootstelling aan het virus. Het middel dient gedurende 5 dagen elke 12 uur te worden ingenomen.

Wat mag ik ervan verwachten?

Uit onderzoek blijkt Paxlovid te beschermen tegen een ernstig beloop van de ziekte. Paxlovid is onderzocht voor de behandeling van mensen met lichte tot matige COVID-19 maar met risicofactoren voor een ernstig beloop van de ziekte. In vergelijking met een neppil (placebo) was de kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen of te overlijden bij mensen die met Paxlovid werden behandeld significant lager.

Synoniemen

nirmatrelvir/ritonavir

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven