Villalta-score

Bijgewerkt op 15 april 2018

Wat is de Villalta-score?

De Villalta-score is een hulpmiddel om vast te stellen of iemand het posttrombotisch syndroom heeft. Het is een vragenlijst met items over klachten van de patiënt en bevindingen van de arts bij lichamelijk onderzoek.

Het bepalen van de Villalta-score moet minimaal zes maanden na het optreden van de trombose plaatsvinden om posttrombotisch syndroom vast te stellen. Anders is er namelijk te veel kans op overlap van symptomen en bevindingen van de trombose zelf.

Hoe werkt het?

De Villalta-score wordt bepaald aan de hand van een speciale vragenlijst. Deze vragenlijst bevat 11 items. Vijf items gaan over klachten van de patiënt. De overige zes items gaan over bevindingen van de arts bij lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van de antwoorden die worden gegeven wordt per item een score toegekend. De totaalscore geeft aan of er sprake is van posttrombotisch syndroom.

Welke items worden gescoord?

De items die door de patiënt worden gescoord hebben betrekking op de aanwezigheid van bepaalde symptomen op de plek waar de trombose zat, namelijk:

 1. Zwaar gevoel
 2. Pijn
 3. Jeuk
 4. Kramp
 5. Tintelend of prikkelend gevoel

De items die door de arts worden gescoord hebben betrekking op de aanwezigheid van afwijkingen bij lichamelijk onderzoek, namelijk:

 1. Aanwezigheid van zwelling (oedeem)
 2. Donkere verkleuring van de huid (hyperpigmentatie)
 3. Rode verkleuring van de huid
 4. Verharding van de huid (induratie)
 5. Verwijding van bloedvaten in de huid
 6. Pijn bij knijpen in de kuit

Elk item wordt als volgt gescoord:

 • 0 punten – niet aanwezig
 • 1 punt – mild
 • 2 punten – gemiddeld
 • 3 punten – ernstig

De scores van alle items worden bij elkaar opgeteld. Afhankelijk van de totaalscore wordt een conclusie getrokken:

 • 0-4 punten – geen PTS
 • 5-14 punten – milde of matige PTS
 • 15 punten of meer – ernstige PTS

Verder wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van ulceraties (slecht genezende wondjes). Als die aanwezig zijn worden sowieso 15 punten toegekend. Dan is er dus per definitie sprake van een posttrombotisch syndroom.

Villalta-score systeem voor posttrombotisch syndroom
Villalta-score systeem voor posttrombotisch syndroom

Voordelen

Er zijn verschillende scoringsmethoden ingevoerd voor het vaststellen van posttrombotisch syndroom. In 2008 heeft de International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) de Villalta-score aangewezen als de methode van voorkeur.

Het Villalta-scoresysteem is beknopt en duidelijk. Dat maakt dat verschillende onderzoekers of artsen over het algemeen tot eenzelfde score zullen komen. Door het gebruiksgemakt kan de methode eenvoudig op meerdere momenten worden toegepast. Daarmee kan het beloop van de aandoening goed in kaart worden gebracht.

Verder lezen / Referenties

 • S Villalta, P Bagatella et al, ‘Assessment of validity and reproducibility of a clinical scale for the postthrombotic syndrome’. gepubliceerd in Haemostasis van 1994; 24: pagina 158a (abstract)
 • AJ ten Cate-Hoek, ‘Posttrombotisch syndroom, is de kous af?; De rol van compressie bij preventie en behandeling’, gepubliceerd in de rubriek ‘Stand van zaken’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 20 mei 2015; 159: A8726.

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 14 april 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 14 april 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven