PVG-onderzoek

Bijgewerkt op 31 mei 2020

Wat is het PVG-onderzoek?

Het PVG-onderzoek is een onderzoek dat wordt gebruikt om te achterhalen of symptomen van ADHD bij kinderen kunnen worden verminderd door middel van voeding. Tijdens het PVG-onderzoek volgt een kind het RED dieet om te onderzoeken welke voedingsmiddelen problemen veroorzaken.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een PVG-onderzoek bij bijna driekwart van de gevallen kan zorgen voor vermindering van symptomen of dat de ADHD compleet verdwijnt.

Het PVG-onderzoek wordt toegepast bij kinderen die ADHD hebben, maar ook bij kinderen die ADD, ODD of andere gedragsproblemen vertonen. Wanneer het dieet correct wordt toegepast en de bijbehorende protocollen worden gevolgd, is het dieet zeer effectief.

Een PVG-onderzoek wordt alleen uitgevoerd onder begeleiding van artsen, psychologen of wetenschappers die gespecialiseerd zijn op het gebied van PVG. Op deze manier krijg je voldoende begeleiding en kan het beste resultaat behaald worden.

De afkorting PVG staat voor ‘Pelsser-Voeding en Gedrag’.

Hoe lang duurt een PVG-onderzoek?

Een PVG-onderzoek wordt nooit langer gevolgd dan twee maanden. Bij kleine kinderen duurt het onderzoek hooguit enkele weken, terwijl bij wat oudere kinderen de test maximaal vijf weken kan duren.

Tijdens het onderzoek vinden verschillende consulten plaats met de ouders. Het kind neemt niet deel aan de consulten. Wanneer het gedrag van een kind niet verandert tijdens het onderzoek (het dieet), kan het kind na het onderzoek weer alles gaan eten en blijkt het dieet dus niet effectief.

Wanneer een kind positief reageert op het onderzoek en het gedrag dus wel verbetert, komt het kind in aanmerkingen voor het vervolgonderzoek. Hierbij wordt het dieet individueel geoptimaliseerd. Het vervolgonderzoek duurt een stuk langer en kan wel meer dan een jaar tijd in beslag nemen.

Het RED dieet

Tijdens het PVG-onderzoek staat het volgen van het zogenaamde ‘RED dieet’ centraal. RED is de afkorting voor ‘Restricted Elimination Diet’. Het RED dieet staat ook wel bekend als het ‘Pelsser dieet’ of het ‘few foods dieet’. Hierbij worden veel producten uit je dieet geëlimineerd om klachten te verminderen. Echter, het RED dieet is qua voedingsmiddelen een stuk uitgebreider dan het few foods dieet, waardoor het dieet veelzijdiger is.

Bij het RED dieet worden bepaalde bestrijdingsmiddelen en allergenen vermeden die negatieve reacties kunnen veroorzaken. Op basis van individuele gevoeligheidsreacties op producten, wordt het RED dieet tijdens het PVG-onderzoek aangepast. Er is dus geen standaard RED dieet dat ieder kind kan volgen.

Het RED dieet is zeer goed vol te houden. Zo blijkt uit onderzoek dat maximaal vijf procent het niet gelukt is om de voorschriften van het dieet te volgen. Een extreem grote groep heeft het dieet dus succesvol gevolgd. Het RED dieet is niet zomaar een dieet dat je volgt om een doel te bereiken. Het dieet is een onderzoek naar een geschikt voedingspatroon om een kind met een gedragsstoornis zich zo goed mogelijk te laten voelen. Doordat het dieet is aangepast op Nederlandse eetgewoontes is het dieet goed te doen.

Het wordt afgeraden om op eigen gelegenheid te beginnen aan het RED dieet. Omdat elk kind anders reageert op voedingsmiddelen en combinaties van producten, heeft het geen zin om zelf willekeurig producten uit het voedingspatroon weg te laten.

Het PVG-onderzoek maakt onderdeel uit van het PVG-protocol. Dit is een standaard onderzoeksprotocol dat gebruikt wordt om de relatie tussen ADHD en voeding te onderzoeken. Tijdens dit protocol wordt het RED-dieet gevolgd.

Het effect van het RED-dieet op ADHD is wetenschappelijk aangetoond in meerdere klinische studies: ruim 60% van de kinderen met ADHD die deelnamen aan deze studies had na het volgen van het RED-dieet geen ADHD meer. Het RED-dieet heeft niet alleen groot effect op ADHD, maar ook op ODD. Dit betekent dus dat de effecten van een dieet zeer groot kunnen zijn, tenminste, als het juiste protocol gevolgd wordt en het juiste dieet wordt toegepast.

Het PVG-protocol wordt uitsluitend uitgevoerd door wetenschappers, artsen en psychologen die zijn opgeleid tot PVG-specialist, waardoor u verzekerd bent van deskundige begeleiding en van het meest optimale dieet.

Het PVG-onderzoek duurt in totaal 2 maanden. Er zijn tijdens het PVG-onderzoek meerdere consulten. Drie van deze gesprekken vinden plaats in de praktijk. We stellen het op prijs wanneer beide ouders bij deze consulten aanwezig zijn. Kinderen zijn echter niet aanwezig bij deze gesprekken. Het kan voor hen namelijk belastend zijn om keer op keer geconfronteerd te worden met de negatieve aspecten van hun gedrag. Bovendien is het belangrijk dat u vrijuit kunt spreken (zie gesprekken zonder kinderen).

De drie consulten van het PVG-onderzoek

Tijdens het PVG-onderzoek vinden drie consulten plaats ter begeleiding van het proces. Hierbij gaan de ouders in gesprek met de PVG-specialist. Het kind is hierbij niet aanwezig, doordat dingen die gezegd worden door het kind als negatief ervaren kunnen worden.

Tijdens en na het eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt de medische geschiedenis van het kind vastgesteld. Het consult duurt een uurtje. Er worden vragenlijsten ingevuld over het leven van je kind met betrekking tot de gezinssituatie, het gedrag en dergelijke. Als ouder kunt u uw verhaal kwijt en vindt veel interactie plaats met de specialist. Ook wordt uitgebreid besproken wat de voornaamste problemen zijn en hoe de situatie op dat moment is.

Na het eerste consult is het belangrijk om als ouder ‘huiswerk’ bij te houden. Er wordt verwacht dat je een week lang je kind observeert en dit bijhoudt in een dagboek. In dat dagboek wordt opgenomen wat voor gedrag het kind vertoont, maar bijvoorbeeld ook of er sprake is van lichamelijke klachten. Gedragsstoornissen uitten zich namelijk niet alleen in gedragsproblemen, maar ook in lichamelijke symptomen.

Tijdens deze periode is het kind nog niet begonnen aan het RED dieet. Dit dagboek wordt opgestuurd naar de specialist, die dit uitgebreid zal bekijken. Op basis van deze resultaten wordt een plan voor het onderzoek opgesteld.

Tijdens en na het tweede consult

Ook het tweede consult duur ongeveer een uur. Tijdens het tweede consult worden weer vragenlijsten ingevuld, waarin duidelijk wordt wat de problemen zijn. Vervolgens wordt het dieet besproken.

Wanneer een kind op de leeftijd is dat hij of zij veel tijd doorbrengt op de kinderopvang of op school, kan gevraagd worden of ook de leerkracht bij kan dragen aan het onderzoek. Hiermee wordt het gedrag van het kind zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Na het tweede consult begint het kind met het RED dieet. Het dieet duurt uiteindelijk zo’n vijf weken, na een wenperiode van een week. Bij voorkeur wordt tijdens het dieet geen gebruik gemaakt van medicijnen die invloed hebben op het gedrag. Tijdens het dieet kunnen consulten plaatsvinden over de telefoon om voortgang en eventuele aanpassingen te bespreken.

Het derde consult

Tijdens het laatste consult vindt de afronding van het PVG-onderzoek plaats. Dit consult duurt maar een halfuur. Er wordt besproken hoe het dieet is verlopen en de specialist kan een diagnose stellen. Hierbij staat natuurlijk centraal of het kind goed reageert op het dieet of dat het niet effectief geweest is.

Wanneer het RED dieet niet effectief geweest is, kan een kind weer alles gaan eten en kan voeding de problemen niet oplossen. Wel wordt gekeken naar vervolgonderzoeken op andere gebieden, zoals leerproblemen, psychische problemen of andere medicatie. Wanneer het dieet wel effectief is, wordt het gedrag van het kind dus beter door bepaalde voeding. Hierbij wordt vervolgens onderzocht welke voedingsmiddelen negatief gedrag kunnen veroorzaken en kan een individueel voedingspatroon worden opgesteld.

Vervolgonderzoek

Wanneer een kind duidelijk verbetering in gedrag vertoont tijdens het onderzoek, is het RED dieet effectief. In dat geval veroorzaakt bepaalde voeding negatieve reacties die kunnen leiden tot gedragsproblemen en lichamelijke klachten.

Om te achterhalen welke producten die reactie precies veroorzaken, kan vervolgonderzoek plaatsvinden. Bij dit onderzoek wordt een persoonlijk eliminatieschema opgesteld, waarbij verschillende producten op verschillende momenten worden weggelaten. Het dieet wordt langzamerhand uitgebreid met meer producten, zodat een normaal voedingspatroon wordt ontwikkeld.

Vaak hoeft een kind maar drie tot vijf producten te vermijden om negatieve reacties te voorkomen. Zo blijven er genoeg producten over om langdurig een geschikt en veelzijdig voedingspatroon te ontwikkelen. Het vervolgonderzoek duurt vaak ongeveer een jaar.

Hoe werkt het vervolgonderzoek?

Uitsluitend de kinderen die minimaal vijftig procent verbetering laten zien tijdens het RED dieet mogen deelnemen aan het vervolgonderzoek. Uit het PVG-onderzoek volgt in die gevallen dat voeding een rol speelt bij de gedragsproblemen, maar welke producten dat zijn is dan nog niet duidelijk. Tijdens het vervolgonderzoek gaat een kind steeds meer eten zoals bij een normaal voedingspatroon. Er worden langzamerhand meer producten toegestaan tijdens het dieet. Doordat het langzaam opgebouwd wordt, wordt uiteindelijk duidelijk op welk moment en door welk product een overgevoeligheidsreactie veroorzaakt kan worden. Uit de resultaten van het vervolgonderzoek volgt dus welke producten negatieve reacties veroorzaken en met welke intensiteit. Op basis hiervan wordt een individueel dieet opgesteld voor de lange termijn.

Wanneer een product na introductie in het dieet een negatieve reactie veroorzaakt, wordt dit product vervolgens natuurlijk geëlimineerd. Wanneer een nieuw geïntroduceerd product geen problemen veroorzaakt, kan een kind dit product gewoon weer blijven eten. Tijdens een consult wordt elke keer vastgesteld welke producten geïntroduceerd mogen worden. Het is essentieel om tijdens dit vervolgonderzoek een dagboek bij te houden van voeding en gedrag om de oorzaken van bepaald gedrag te kunnen achterhalen.

Hoe lang duurt het vervolgonderzoek?

Het PVG vervolgonderzoek duurt vaak ongeveer een tot anderhalf jaar, doordat het traject per kind varieert. Zo kan een kind op veel producten reageren of juist op bijna geen. Maar de duur kan ook langer zijn, doordat het dieet niet honderd procent gevolgd wordt.

Effectiviteit

Het dieet kan zeer effectief zijn. Bij bijna driekwart van de kinderen die meedoet aan het onderzoek geeft het dieet een positief resultaat. Wel kan het voor een kind moeilijk zijn om het dieet vol te houden. Voornamelijk wanneer een product geïntroduceerd wordt dat een negatieve reactie veroorzaakt. Hierbij valt een kind weer enkele dagen terug in oude gewoonten, wat voor het kind en de familie soms erg lastig kan zijn. Echter, op dit moment is dit de enige methode om te achterhalen wat de trigger is van het probleem. Maar wanneer het onderzoek is voltooid, kan het kind een persoonlijk voedingspatroon volgen waarbij geen sprake is van vervelende problemen en lichamelijke klachten. Zo kunnen gedragsproblemen volledig verdwijnen zonder het gebruik van medicatie.

Voedselintolerantie

Na afronding van het vervolgonderzoek is duidelijk welke producten problemen veroorzaken. Gelukkig is het vaak zo dat een kind een intolerantie heeft voor een bepaald product en dus geen allergie. In dat geval mag een product wel in kleine mate worden gegeten, terwijl bij een allergie het product compleet zou moeten worden vermeden. Zo kan een kind vaak (bijna) alles eten, alleen misschien sommige producten in mindere mate. Tijdens het vervolgonderzoek wordt daarom ook gekeken naar drempelwaardes van bepaalde voedingsmiddelen. Dat is de hoeveelheid product dat een kind kan eten zonder dat het problemen veroorzaakt.

Vaak worden kleurstoffen en suikers gezien als oorzaken van negatief gedrag, terwijl dit juist vaak niet het geval is. Vaak betreft het doodgewone producten die wij dagelijks eten maar die per individu een ander effect kunnen hebben.

Begeleiding tijdens het vervolgonderzoek

Net zoals bij het PVG-onderzoek, is het bij het vervolgonderzoek ook essentieel dat er goede begeleiding is. Elke vier weken vindt een consult plaats waarin de voortgang wordt besproken en waarin wordt bepaald welke producten vervolgens geïntroduceerd gaan worden. Gedragsproblemen en lichamelijke klachten worden gedurende het hele proces bijgehouden net als alle producten die worden gegeten. Alles om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Het PVG-onderzoek vereist veel tijd en energie, maar is het uiteindelijk zeker waard wanneer een gedragsstoornis bij een kind zonder medicatie wordt verholpen.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Publicatiedatum: 9 juli 2018
Auteur: Lisa Bruijstens
Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2018

Scroll naar boven