Borstbeen

Bijgewerkt op 15 oktober 2021

Waar zit het?

Het borstbeen is een bot dat in het midden van de borstkas zit. Het bestaat uit drie delen: het handvat (manubrium), het middendeel, en het zwaardvormig uitsteeksel (processus xiphoideus). De Latijnse is ‘sternum’.

Op de afbeelding hieronder de borstkas van de mens. De ribben zijn aan de achterkant van de borstkas verbonden met de wervels. Aan de voorkant zijn de meeste ribben verbonden met het borstbeen. Dat geldt niet voor de onderste ribben. Deze worden daarom ‘zwevende ribben’ genoemd. De overige ribben zijn met het borstbeen verbonden door kraakbeen.

borstbeen (sternum) en ribben
borstkas met ribben en borstbeen

Wat is de functie?

Samen met de ribben vormt het borstbeen de borstkas. De borstkas beschermt de organen in de borstkas tegen geweld van buitenaf. De belangrijkste organen in de borstkas zijn het hart en de longen. Daarnaast bevindt een deel van de grote lichaamsslagader (aorta) zicht in de borstkas, evenals de longslagader. Een ander orgaan dat in de borstkas ligt is de zwezerik (thymus).

Bij welke aandoeningen en ingrepen speelt het borstbeen een rol?

Aandoeningen

Bij de volgende aandoeningen en ziektebeelden is het borstbeen aangetast:

  • Kippenborst (pectus carinatum) – vooruitstekende borst
  • Trechterborst (pectus excavatum) – ingetrokken borst
  • Gebroken borstbeen (sternumfractuur)
  • Tuberculose van het sternum
  • Verwonding of operatie (bij operaties aan het hart wordt het borstbeen vaak gekliefd)

Medische ingrepen

Het borstbeen wordt ook gebruikt als bron om beenmerg af te tappen of een beenmergbiopsie te doen. Normaal gesproken wordt dit gedaan uit het bekken maar bij sommige patiënten – bijvoorbeeld bij extreem overgewicht – is dat lastig en wordt gekozen voor een borstbeenpunctie of een borstbeenbiopsie.

Verder speelt het borstbeen een belangrijke rol bij open hart operaties en sommige andere operaties van de borstkas. Bij dergelijke operaties wordt het borstbeen gekliefd – dit wordt ‘sternotomie’ genoemd – zodat het de hartchirurg toegang heeft tot het hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven