Medische specialismen

Bijgewerkt op 30 oktober 2018

Wat zijn medische specialismen?

Medische specialismen zijn vakgebieden binnen de geneeskunde. Deze vakgebieden richten zich op de diagnostiek en behandeling van bepaalde ziekten. De meeste medische specialismen zijn gericht op één orgaan of een groep van organen.

Artsen die in een bepaald medisch specialisme werkzaam zijn worden ‘medisch specialist’ genoemd. Medisch specialisten zijn helemaal gespecialiseerd in een bepaald orgaan of groep van organen. Daar hebben ze lang voor moeten studeren. Na het artsexamen moet je nog 4-6 jaar studeren en werken voordat je medisch specialist bent.

Medische specialismen
Medische specialismen

Welke medische specialismen zijn er?

Hieronder volgt een overzicht van medische specialismen:

Allergologie

Dit specialisme houdt zich bezig met aandoeningen die het gevolg zijn van overgevoeligheidsreacties (allergische reacties).

Anesthesiologie

Dit specialisme houdt zich bezig met pijnbestrijding en narcose. Een arts die dit specialisme bedrijft wordt ‘anesthesist’ of ‘anesthesioloog’ genoemd.

Cardiologie

Het specialisme ‘cardiologie’ richt zich op ziekten van het hart. Een arts die hierin is gespecialiseerd wordt ‘hartspecialist’ of ‘cardioloog’ genoemd.

Cardiopulmonale chirurgie

Dit specialisme richt zich op het opereren van aandoeningen van de longen en het hart; hieronder vallen ook longtransplantaties en harttransplantaties;

Chirurgie

Het specialisme ‘chirurgie’ of ‘heelkunde’ richt zich op aandoeningen die door middel van een operatie moeten worden behandeld. Een arts die de heelkunde bedrijft wordt ‘chirurg’ genoemd. Binnen de chirurgie worden verschillende vakgebieden onderscheiden, zoals:

  • Gastro-intestinale chirurgie
  • Handchirurgie (onderdeel van plastische chirurgie)
  • Hoofd-halschirurgie (onderdeel van KNO-heelkunde)
  • Oncologische chirurgie
  • Vaatchirurgie

Dermatologie

De dermatologie is de leer van de huidziekten. Ook geslachtsziekten vallen onder de dermatologie. Een dermatoloog is een arts die gespecialiseerd is in huidziekten.

Endocrinologie

Medisch specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van klieren die hormonen uitscheiden. Klieren die hormonen uitscheiden worden ‘endocriene klieren’ genoemd. Een arts die gespecialiseerd is in de endocrinologie wordt een ‘endocrinoloog’ genoemd.

Gastro-enterologie

Het specialisme ‘gastro-enterologie‘ richt zich op aandoeningen van maag, darmen en lever. Een arts die hierin gespecialiseerd is wordt ‘maag-darm-lever arts‘ of ‘gastro-enteroloog‘ genoemd.

Geriatrie

Dit specialisme houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten bij oudere mensen.

Gynecologie

Het specialisme ‘gynecologie’ houdt zich bezig met vrouwenziekten. Een arts die gespecialiseerd is in de gynecologie wordt ‘gynecoloog’ genoemd.

Interne geneeskunde

Dit specialisme houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van inwendige organen. In de loop der jaren zijn verschillende specialismen afgesplitst van de interne geneeskunde, zoals endocrinologie, gastro-enterologie en nefrologie.

Kaakchirurgie

Het specialisme ‘kaakchirurgie’ houdt zich bezig met de operatieve behandeling van aandoeningen van de kaken en het gebit. Een arts die kaakchirurgie beoefent heet ‘kaakchirurg’.

Kindergeneeskunde

Dit specialisme houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten bij baby’s en kinderen. Onderdeel hiervan is de neonatologie.

Klinische genetica

Dit specialisme houdt zich bezig met erfelijke ziekten.

KNO-heelkunde

Dit specialisme houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van Keel, Neus en Oren. Een specialist op dit gebied wordt ‘KNO-arts’ genoemd.

Medische microbiologie

Het specialisme ‘medische microbiologie’ houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van infectieziekten, en dan met name het onderzoek waarmee bepaald wordt welk micro-organisme een ziekte veroorzaakt en welke behandeling daartegen het meest geschikt is.

Nefrologie

Het specialisme ‘nefrologie’ richt zich volledig op ziekten van de nieren. Een arts die is gespecialiseerd in nierziekten wordt ‘nefroloog’ genoemd.

Neonatologie

Dit specialisme is onderdeel van de kindergeneeskunde. Het houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten bij pasgeboren baby’s.

Neurochirurgie

Dit specialisme houdt zich bezig met aandoeningen van het zenuwstelsel die door middel van een operatie moeten worden behandeld. Een arts die dit specialisme bedrijft wordt ‘neurochirurg’ genoemd.

Neurologie

Het specialisme ‘neurologie‘ richt zich op ziekten van het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen). Een arts die is gespecialiseerd in zenuwziekten heeft ‘neuroloog‘.

Nucleaire geneeskunde

Dit specialisme houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling door gebruik te maken van radioactieve stoffen. Een arts die dit specialisme bedrijft wordt ‘nucleair geneeskundige’ genoemd.

Oogheelkunde

Het specialisme ‘oogheelkunde’ – ook wel ‘oftalmologie’ genoemd – houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van het oog, zoals bijvoorbeeld staar (cataract), glaucoom en netvliesslijtage (maculadegeneratie).

Orthopedie of Orthopedische chirurgie

Dit specialisme houdt zich bezig met de diagnostiek en chirurgische behandeling van aandoeningen van het skelet.

Pathologie

Het specialisme ‘pathologie‘ of ‘pathologische anatomie‘ richt zich op onderzoek van organen en weefsels om de oorzaak van ziekte en dood te achterhalen. Een arts die is gespecialiseerd in pathologische anatomie wordt ‘patholoog-anatoom‘ of ‘patholoog’ genoemd.

Plastische chirurgie

Dit specialisme houdt zich bezig met het behandelen van grote brandwonden en het herstellen van grote verminkende (operatie)wonden en lichaamsafwijkingen. Een arts die dit specialisme bedrijft wordt ‘plastisch chirurg’ genoemd.

Psychiatrie

Dit specialisme houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van psychische ziekten, zoals depressie, angststoornissen en schizofrenie. Een arts die dit specialisme bedrijft wordt ‘psychiater’ genoemd.

Pulmonologie

Het specialisme ‘pulmonologie’ richt zich volledig op ziekten van de longen. Een arts die is gespecialiseerd in longziekten wordt ‘longarts’ of ‘pulmonoloog’ genoemd.

Radiodiagnostiek

Dit specialisme houdt zich bezig met het stellen van een diagnose op basis van beeldvormend onderzoek, zoals bijvoorbeeld echoscopie, CT-scan en MRI-scan.

Radiotherapie

Dit specialisme houdt zich bezig met het behandelen van – vaak kwaadaardige – aandoeningen met behulp van straling.

Reumatologie

Dit specialisme houdt zich bezig met de behandeling van reumatische gewrichtsziekten.

Revalidatiegeneeskunde

Dit specialisme houdt zich bezig met het revalideren van patiënten met een invaliderende ziekte.

Urologie

Het specialisme ‘urologie’ houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de urinewegen en de prostaat.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 6 oktober 2015
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 30 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven