Microcytose

Bijgewerkt op 11 februari 2020

Wat is microcytose?

Microcytose is een afwijking in het bloed waarbij de rode bloedcellen (erytrocyten) kleiner zijn dan normaal. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat onvoldoende hemoglobine kan worden aangemaakt. Er ontstaat dan een vorm van bloedarmoede waarbij de rode bloedcellen kleiner zijn dan normaal. Dit wordt ‘microcytaire anemie’ genoemd.

Het tegenovergestelde van microcytose is ‘macrocytose‘. Hierbij zijn de rode bloedcellen juist groter dan normaal. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina over macrocytose.

Hoe wordt het bepaald?

Het formaat van rode bloedcellen kan worden geschat met behulp van het ‘mean corpuscular volume’, afgekort ‘MCV’.

Het MCV kan worden bepaald door het aantal rode bloedcellen te tellen. Dit kan handmatig of met behulp van apparaten. Tevens wordt het volume van het bloed bepaald. Dit totale volume wordt gedeeld door het geschatte totaal aantal rode bloedcellen in het monster. De uitkomst hiervan is het MCV. Meestal ligt deze waarde tussen 80-100 femtoliter (ft). Als de waarde kleiner is dan 80 ft wordt gesproken van microcytose. Deze waarden kunnen van laboratorium tot laboratorium verschillen.

Waarom wordt het bepaald?

Het MCV wordt meestal bepaald omdat het een aanwijzing geeft voor de oorzaak van bloedarmoede. Op grond van de MCV wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • microcytaire anemie – de rode bloedcellen zijn te klein; dit kan bijvoorbeeld wijzen op een tekort aan ijzer als oorzaak;
  • normocytaire anemie – de rode bloedcellen zijn normaal van grootte; dit kan bijvoorbeeld wijzen op hemolyse als oorzaak;
  • macrocytaire anemie – de rode bloedcellen zijn te groot; dit kan bijvoorbeeld wijzen op een tekort aan vitamine B12 als oorzaak.

Welke oorzaken zijn er?

Microcytose wijst over het algemeen op een verminderde aanmaak van hemoglobine. Meestal wordt dit veroorzaakt door een tekort aan ijzer. Ook een tekort aan koper (koperdeficiëntie) en een tekort aan vitamine B6 (vitamine B6-deficiëntie). Ook tijdens zwangerschap en bij bloedarmoede door chronische ziekten kan microcytose ontstaan.

oorzaken van een verlaagd MCV (microcytose)
oorzaken van een verlaagd MCV (microcytose)

Overige oorzaken voor microcytose zijn hemoglobinopathieën, zoals beta-thalassemie, sideroblastaire anemie en loodvergiftiging. Ten slotte kunnen mensen die EPO gebruiken microcytose van de rode bloedcellen krijgen.

Andere talen

Engelse vertaling

microcytosis

Duitse vertaling

Mikrozytose

Referenties / Verder lezen

  • J van der Lelie, MHJ van Oers en AEGK von dem Borne, ‘De diagnostiek van anemie’, gepubliceerd in de rubriek ‘Voor de praktijk’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 5 mei 2001; 145(18): pagina’s 866-869.

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 20 oktober 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven