Verhoogd LDH gehalte in bloed – Oorzaken bij Vrouwen

Bijgewerkt op 16 januari 2024

In de afbeelding hieronder een overzicht van oorzaken van een verhoogd LDH gehalte bij VROUWEN. De oorzaken zijn gerangschikt naar frequentie van voorkomen. Dat betekent dat de meest voorkomende oorzaak bovenaan staat en de minst voorkomende oorzaak onderaan. De lengte van de staven in het staafdiagram geeft de frequentie van voorkomen (incidentie) per jaar weer.

Scroll naar boven