Wat is LDH?

LDH is een afkorting voor ‘lactaatdehydrogenase’. Lactaatdehydrogenase – of ook ‘melkzuurdehydrogenase’ – is een stofje in ons lichaam dat de omzetting van melkzuur (lactaat) naar pyruvaat en terug bevordert. Daarmee speelt LDH een rol bij de energievoorziening van cellen.

LDH zit in zo’n beetje alle cellen van ons lichaam. Als cellen kapot gaan komt LDH vrij. Vaak zal dat leiden tot een stijging van de LDH-waarde van het bloed. Dat kan worden gemeten. Zo wordt de LDH-waarde van het bloed soms gebruikt bij het stellen van een diagnose.

Ook wordt bepaling van de LDH-waarde soms gebruikt om het resultaat van een behandeling te meten. Dit gebeurt dan bij de behandeling van aandoeningen die een verhoogde LDH-waarde geven. Hoe beter de behandeling aanslaat, des te meer de LDH-waarde zal dalen.

LDH normaalwaarde

LDH komt voor in de meeste cellen van ons lichaam, maar niet in het bloedplasma. In de normale situatie zal dus weinig of geen LDH in het bloedplasma worden aangetroffen. Meestal zal de LDH-waarde bij gezonde mensen liggen tussen 134 – 225 U/L.

LDH verhoogd

Bloedwaardes boven de 225 U/L worden beschouwd als verhoogd. Verhoging van de LDH-waarde in het bloed wijst op schade aan cellen in het lichaam. Dat kan echter door veel verschillende oorzaken komen. Bepaling van de iso-enzymen kan een aanwijzing geven waar de onderliggende oorzaak gezocht moet worden. Ook kan het helpen om andere bloedwaarden te laten bepalen. Als bijvoorbeeld, behalve het LDH-gehalte, ook het ALAT en het ASAT verhoogd zijn zal de oorzaak waarschijnlijk in de lever gezocht moeten worden.

Het LDH-gehalte in het bloed kan ook bij kanker verhoogd zijn. Verhoging van LDH helpt echter niet bij het bepalen van de soort tumor. Wel kan de mate van verhoging worden gebruikt om de uitgebreidheid van de tumor in te schatten.

Oorzaken verhoogd LDH

Er zijn veel verschillende oorzaken voor een verhoogde LDH-waarde in het bloed. Hieronder een aantal veel voorkomende oorzaken.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van oorzaken op de webpagina ‘verhoogd LDH-gehalte – differentiaal diagnose‘.

LDH verlaagd

In de normale situatie zal geen LDH in het bloedplasma worden aangetroffen. Een verlaagde waarde is dus niet van toepassing.

Wel kan de LDH-waarde lager zijn dan voorheen bij iemand die eerder een verhoogde waarde had. Dat zou dan in principe duiden op een afname van de onderliggende afwijking. Als iemand met een aandoening waarbij de LDH-waarde verhoogd is succesvol wordt behandeld zal de LDH-waarde in principe afnemen.

LDH iso-enzymen

Er zijn verschillende vormen van LDH in het lichaam. Dit worden ‘iso-enzymen’ genoemd. Ze worden genummerd van ‘1’ tot ‘5’. Cellen in verschillende organen in ons lichaam bevatten vaak voornamelijk één type LDH-isoenzym.

Als het LDH-gehalte in het bloed verhoogd is kan bepaling van de iso-enzymen helpen om vast te stellen waar de onderliggende oorzaak gezocht moet worden.

lactaatdehydrogenase (LDH) iso-enzymen
lactaatdehydrogenase (LDH) iso-enzymen

LDH iso-enzymen worden tegenwoordig nog maar zelden bepaald. Er bestaan namelijk betere testen om uit te zoeken welke organen zijn aangetast.

Andere talen

Engelse vertaling

lactate dehydrogenase in the blood


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 11 juli 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 19 juli 2020