INR-waarde

Bijgewerkt op 24 november 2021

Wat is de INR-waarde?

De INR-waarde is een maat voor de tijd die nodig is voor het bloed om te stollen. De INR meet de stollingstijd. Hoe lager de INR, hoe sneller het bloed stolt. Hoe hoger de INR, hoe langzamer het bloed stolt. INR staat voor ‘International Normalised Ratio’. Het is een door de World Health Organisation (WHO) in het leven geroepen standaardbepaling voor de bloedstolling.

Wat wordt gemeten?

Met de INR-waarde wordt de werking van het zogenaamde ‘extrinsieke stollingssysteem’ gemeten. Dat is het bloedstollingsproces dat op gang komt als je een wondje aan huid of slijmvliezen hebt. Bij dit proces speelt stollingsfactor III een belangrijke rol.

Wanneer wordt de INR-waarde bepaald?

De INR-waarde wordt vooral bepaald bij mensen die bloedverdunners (anticoagulantia) gebruiken. Bij hen wordt het bepaald om te controleren of de bloedverdunners goed werken. Meestal wordt gestreefd naar een INR-waarde van 2,0-3,0, soms zelfs nog iets hoger. Een te hoge waarde geeft echter een verhoogd risico op het ontstaan van bloedingen. Daarnaast wordt de INR-waarde bepaald bij mensen van wie gedacht wordt dat ze een bloedstollingsstoornis hebben, bijvoorbeeld in het kader van een slecht werkende lever (leverfalen).

Hoe wordt de INR-waarde gemeten?

Voor het meten van de INR-waarde is afname van bloed nodig. Dit gebeurt meestal door middel van bloedprikken in de elleboogplooi. Vervolgens wordt de zogenaamde protrombine tijd (PT) van het bloed gemeten. Deze wordt vergeleken met de PT van een gezond controle persoon. De ratio tussen beide waardes is de INR.

Wat is de normaalwaarde van de INR?

De INR-waarde is een genormaliseerde waarde waarbij de standaard op 1 is gesteld. Mensen met een normale bloedstolling hebben daarom per definitie een INR-waarde van rond de 1. Een INR-waarde van 2 betekent dat de stollingstijd 2x langer is dan normaal, bij een INR-waarde van 3 is die 3x zo lang etc.

Wat is de streefwaarde van de INR?

Mensen met een verhoogd risico op het krijgen van trombose (bloedstolsel in een bloedvat) krijgen vaak bloedverdunners voorgeschreven. Bij hen wordt gestreefd naar een INR-waarde tussen de 2 en de 3. Bij mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een bloeding (verhoogde bloedingsneiging) wordt juist naar een lage waarde gestreeft.

Wat betekent een verhoogde INR-waarde?

Een verhoogde INR-waarde betekent dat de bloedstolling trager verloopt dan normaal. Als de INR-waarde 2 bedraagt betekent dat dat de bloedstolling twee keer langzamer plaatsvindt dan normaal.

Oorzaken verhoogde INR-waarde

Hieronder een lijst met oorzaken van een verhoogde INR-waarde.

Engelse vertaling

international normalized ratio (INR)

Scroll naar boven