INR-waarde

Wat is de INR-waarde?

De INR-waarde is een maat voor de bloedstolling. INR staat voor ‘International Normalized Ratio’. Het is een door de World Health Organisation (WHO) in het leven geroepen standaardbepaling die internationaal geldig is.

De INR-waarde is een maat voor de werking van het zogenaamde ‘extrinsieke stollingssysteem’. Dat is het bloedstollingsproces dat op gang komt als je een wondje aan huid of slijmvliezen hebt. Bij dit proces speelt stollingsfactor III een belangrijke rol.

Wanneer wordt de INR-waarde bepaald?

De INR-waarde wordt vooral bepaald bij mensen die bloedverdunners (anticoagulantie) gebruiken. Bij hen wordt het gedaan om te controleren of de bloedverdunners goed werken. Meestal wordt gestreefd naar een INR-waarde van 2,0-3,0, soms zelfs nog iets hoger. Een te hoge waarde geeft echter een verhoogd risico op het ontstaan van bloedingen.

Daarnaast wordt de INR-waarde bepaald bij mensen van wie gedacht wordt dat ze een bloedstollingsstoornis hebben.

Hoe wordt de INR-waarde gemeten?

Voor het meten van de INR-waarde is afname van bloed nodig. Dit gebeurt meestal door middel van bloedprikken in de elleboogplooi.

Wat is de normaalwaarde van de INR?

Bij mensen met een normale bloedstolling is de INR-waarde meestal rond de 1.

Wat betekent een verhoogde INR-waarde?

Een verhoogde INR-waarde betekent dat de bloedstolling trager verloopt dan normaal. Als de INR-waarde 2 bedraagt betekent dat dat de bloedstolling twee keer langzamer plaatsvindt dan normaal.

Oorzaken verhoogde INR-waarde

Hieronder een lijst met oorzaken van een verhoogde INR-waarde.