Wat is hyponatriëmie?

Hyponatriëmie is een verlaagd natrium gehalte in het bloed.

Het natrium gehalte in het bloed kan worden gemeten door bloed af te nemen en dit in het laboratorium te onderzoeken. Het natrium gehalte van het bloed ligt normaal gesproken tussen 135 – 145 mmol/L. Als het gehalte lager is dan 135 mmol/L wordt gesproken van hyponatriëmie.

Oorzaken hyponatriëmie

Een verlaagd natrium gehalte in het bloed komt regelmatig voor bij mensen die veel zweten (bijvoorbeeld duursporters), veel water drinken of last hebben van aanhoudende diarree. Daarnaast zijn er nogal wat ziektebeelden en geneesmiddelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken. Hieronder een overzicht.

Veel voorkomende oorzaken van hyponatriëmie: >1.000/jaar

Minder vaak voorkomende oorzaken van hyponatriëmie: <1.000/jaar

Zeldzame oorzaken van hyponatriëmie: <100/jaar

 • bloeding tussen het harde hersenvlies en het spinnewebvlies (acuut subduraal hematoom) – 90
 • overdosis XTC (ecstasy intoxicatie) – 90
 • veteranenziekte (legionella-pneumonie) – 90
 • gebruik van chloortalidon – 63
 • hypofyseadenoom – 60
 • interstitiële nefritis (acute interstitiële nefritis) – 60
 • ziekte van Addison (primaire bijnierschorsinsufficiëntie) – 54
 • gebruik van cyclofosfamide (handelsnaam: Endoxan®) – 50
 • ontsteking van het limbische systeem in de hersenen met antistoffen tegen VGKC (limbische encefalitis met anti-VGKC-antistoffen) – 48
 • syndroom van Waterhouse-Friderichsen – 45
 • renale tubulaire acidose type I – 26
 • afsluiting van de dikke darm (mechanische ileus van het colon) – 25
 • gebruik van trimethoprim/sulfamethoxazol – 25
 • zoutverlies door aandoening van de hersenen (syndroom van cerebraal zoutverlies) – 25
 • nierspoelen (hemodialyse) – 15
 • darmtuberculose (intestinale tuberculose) – 13
 • mineralocorticoïdtekort (mineralocorticoiddeficientie) – 13
 • myxoedeemcoma – 13
 • salicylaat vergiftiging (acute salicylaat intoxicatie) – 12
 • hepatorenaal syndroom – 10
 • operatie aan de hypofyse – 10

Zeer zeldzame oorzaken van hyponatriëmie: <10/jaar

 • syndroom van Sheehan (postpartum hypopituïtarisme) – 9
 • gebruik van Rasilez HCT (aliskiren/hydrochloorthiazide) – 8
 • bijnierinfarct – 7
 • hypofyse-infarct – 7
 • aangeboren bijnierhyperplasie (congenitale bijnierhyperplasie) – 6
 • gebruik van bumetanide (Burinex) – 5
 • gebruik van chloorpropamide – 5
 • blootstelling van het ongeboren kind aan ACE-remmers (intra-uteriene expositie aan ACE-remmers) – 3
 • gebruik van tacrolimus (Prograf) – 3
 • metabole acidose – 3
 • nefrotisch syndroom – 3
 • pleurapunctie – 3
 • Rocky Mountain spotted fever – 2
 • gebruik van etacrynezuur (Edecrin) – 2
 • ziekte van Simmonds (necrose van de hypofysevoorkwab) – 2
 • gebruik van Inspra (eplerenon) – 2
 • gebruik van voriconazol (Vfend) – 2
 • syndroom van Allgrove (triple-A syndroom) – 1,4
 • erfelijke hemofagocytaire lymfohistiocytose (primaire hemofagocytaire lymfohistiocytose) – 1,4
 • gebruik van azosemide – 1,3
 • gebruik van isoproterenol – 1,3
 • gebruik van mefruside – 1,3
 • syndroom van Gitelman – 1,1
 • syndroom van Bartter – 0,8
 • gebruik van pimozide (Orap) – 0,3
 • eastern equine encephalitis – 0,1
 • lipoïde congenitale bijnierhyperplasie – 0,1

Symptomen hyponatriëmie

Een laag natrium gehalte in het bloed kan verschillende klachten geven. Hieronder een overzicht.

Engelse term

hyponatremia (Amerikaans), hyponatraemia (Engels)

Synoniemen voor hyponatriëmie zijn zouttekort, zout tekort, tekort aan natrium, hyponatriemie, laag natrium gehalte, lage natriumspiegel, natriumverlies, natriumtekort, waterintoxicatie, watervergiftiging, hyponatraemie, hyponatremie, verlaagd natrium gehalte in het bloed


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 27 oktober 2015
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 17 november 2016

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *