Hypoglycemie

Bijgewerkt op 9 februari 2020

Wat is hypoglycemie?

Hypoglycemie is een te laag glucose gehalte in het bloed. Glucose wordt ook wel ‘bloedsuiker’ genoemd. Hypoglycemie is dus een te laag bloedsuiker gehalte.

Het glucose gehalte in het bloed is te laag als het minder dan 3-4 mmol/liter bedraagt. De exacte waarde die wordt gebruikt verschilt van laboratorium tot laboratorium.

hypoglycemie - samenvatting
hypoglycemie – samenvatting

Het tegenovergestelde van hypoglycemie is ‘hyperglycemie‘. Hierbij is het glucose gehalte in het bloed verhoogd.

Symptomen van hypoglycemie

Niet iedereen met een hypoglycemie heeft daar last van. Als er geen symptomen zijn wordt wel gesproken van een ‘asymptomatische hypoglycemie’.

Als er wel symptomen zijn – ‘symptomatische hypoglycemie’ – kunnen verschillende klachten en verschijnselen optreden. Hieronder staan ze genoemd.

 • trek in zoet eten
 • veel zweten
 • onhandig / onhandig bewegen / onhandigheid van de handen
 • humeurigheid die minder wordt door te eten
 • snel geïrriteerd of boos
 • ’s ochtend moeilijk wakker worden
 • trillende hand
 • hoofdpijn
 • lusteloosheid
 • meer trek in eten
 • trillende vingers
 • zich zwak voelen
 • moeite met concentreren
 • moeheid
 • slecht slapen
 • verminderde lichaamscoördinatie
 • hoge bloeddruk
 • duizeligheid
 • onscherp zien met beide ogen
 • snelle hartslag
 • zich niet lekker voelen
 • verward
 • zenuwachtig
 • afwijkend gedrag
 • geen of minder gevoel, bijvoorbeeld
  • aan de onderlip
  • in de armen
  • in de benen
  • in het bekken
  • in het bovenbeen
 • moeite met helder denken
 • niet weten welke dag/datum het is
 • tintelend of prikkelend gevoel, bijvoorbeeld
  • in de handen
  • in de tenen
  • in de vinger(s)
  • in de voeten
 • misselijk
 • angst
 • paniekaanvallen
 • minder kracht
 • depressief
 • klamme huid
 • koude handen
 • koude tenen
 • koude vingers
 • koude voeten
 • langzaam denken
 • zich onzeker voelen
 • vreetbuien
 • dubbel zien
 • hartkloppingen
 • gevoel van hopeloosheid
 • het snel koud hebben
 • koude rillingen
 • grote pupillen
 • licht gevoel in het hoofd
 • opgewonden
 • agressief gedrag
 • bleek gezicht
 • dingen horen die er niet zijn
 • dingen zien die er niet zijn
 • spierpijn
 • vergeetachtig
 • verlies van bewustzijn
 • snel ademen
 • moeite met doelgerichte bewegingen
 • opvliegers
 • donker zien
 • emotieloos
 • grommend geluid maken
 • huilen
 • lage lichaamstemperatuur
 • moeite met het uitvoeren van routinevaardigheden, bijv. typen, kinderwagen opvouwen, veiligheidsgordels vastmaken
 • nare dromen
 • niet praten
 • niet weten waar je bent
 • niet weten wie je bent
 • onscherp zien met één oog
 • slecht horen met beide oren
 • weinig inzicht
 • wooziness / feeling ‘out of it’
 • braken
 • moeite met praten
 • slaperigheid
 • smakkende bewegingen maken met de mond
 • sufheid
 • woedeaanvallen
 • pupillen niet even groot
 • stuiptrekkingen
 • spiersamentrekking in het gezicht
 • veranderde persoonlijkheid
 • grijpende bewegingen maken
 • minder kracht of verlamming van één kant van het lichaam

Het doormaken van herhaalde ernstige hypoglycemieën verhoogt de kans op dementie.

Bij aanhoudende ernstige hypoglycemie kan een zogenaamd ‘hypoglycemisch coma’ ontstaan. Het is zelfs mogelijk om hieraan te overlijden.

Oorzaken van hypoglycemie

De meest voorkomende oorzaak voor een verlaging van het bloedsuikergehalte is het gebruik van geneesmiddelen die bedoeld zijn om het bloedsuiker gehalte te verlagen. Het gaat dan met name om insuline en middelen als glibenclamide en tolbutamide. Dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt door mensen met suikerziekte.

gebruik van insuline is de meest voorkomende oorzaak van hypoglycemie
gebruik van insuline is de meest voorkomende oorzaak van hypoglycemie

Andere oorzaken voor een verlaagd glucose gehalte in het bloed zijn leverziekte, bepaalde stofwisselingsziekten, ernstige infecties, gebruik van alcohol, hypothyreoïdie en bepaalde nierziekten. Verder kan hypoglycemie voorkomen bij mensen met een zeldzame tumor van de alvleesklier, ‘insulinoom‘ genaamd.

Behandeling van hypoglycemie

Een te laag bloedsuikergehalte kan meestal eenvoudig worden behandeld door het eten van voedingsmiddelen die glucose bevatten.

Als iemand niet in staat is om voedsel in te nemen – bijvoorbeeld door verlies van bewustzijn – kan de arts besluiten om glucose direct in de bloedbaan (intraveneus) toe te dienen. Ook een injectie met glucagon kan ervoor zorgen dat het glucose gehalte van het bloed stijgt.

Preventie van hypoglycemie

Het krijgen van een hypoglycemie – vaak afgekort tot ‘hypo’ – is vervelend. Daarom zullen mensen die een verhoogd risico lopen om een ‘hypo’ te krijgen dit willen voorkomen. Het gaat hier dan met name om mensen met suikerziekte die worden behandeld met insuline en/of andere antidiabetische middelen. Voor hen is het een uitdaging om de bloedglucose gehalte zo stabiel mogelijk te houden. Dat is niet altijd makkelijk. Het glucose gehalte van het bloed varieert namelijk door gebruik van medicijnen, maar is ook afhankelijk van de hoeveelheid en het type voedsel dat gegeten wordt, en van de lichamelijke inspanning.

Sommige mensen voelen een ‘hypo’ tijdig aankomen. Zij kunnen dan maatregelen nemen om het glucose gehalte van het bloed te verhogen. Anderen voelen een ‘hypo’ niet of nauwelijk aankomen. Bij hen is het van belang om regelmatig het bloedglucose gehalte zelf te controleren. Hiervoor zijn glucosemonitors beschikbaar.

Andere talen

Engelse vertaling

hypoglycemia, low blood sugar

Duitse vertaling

Hypoglykämie

Synoniemen voor hypoglycemie zijn hypoglykemie, verlaagd glucose gehalte in het bloed, laag bloedsuikergehalte en lage bloedsuikerspiegel.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 3 oktober 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 3 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven