Hypofibrinogenemie

Bijgewerkt op 8 november 2021

Wat is hypofibrinogenemie?

Hypofibrinogenemie is een verlaagd fibrinogeen gehalte in het bloed. Fibrinogeen is een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bloedstolling. Het wordt aangemaakt in de lever. Een tekort kan worden veroorzaakt door verminderde aanmaak, zoals bijvoorbeeld bij leverziekten, of bij toegenomen verbruik van fibrinogeen.

Wanneer is het fibrine gehalte van het bloed verlaagd?

Normaal gesproken ligt het fibrine gehalte van het bloed tussen 2-4 gram/liter. Een waarde onder de 2 gram/liter wordt dus beschouwd als verlaagd. Sommige laboratoria gebruiken lagere waarden, bijvoorbeeld 1,5 gram/liter, als afkappunt.

Welke oorzaken zijn er?

Het fibrinogeen gehalte van het bloed kan door verschillende oorzaken verlaagd zijn. Bij mensen met een slecht werkend lever (leverfalen), zoals bijvoorbeeld bij levercirrose, maakt de lever minder fibrinogeen aan. Bij mensen met diffuus intravasale stolling (DIS) wordt veel fibrinogeen verbruikt. Hierdoor zal het gehalte in het bloed omlaag gaan. Na veel bloedverlies kan ook tijdelijk hypofibrinogenemie optreden. Ook kan het voorkomen tijdens open hartchirurgie en tijdens levertransplantatie. Gebruik van bepaalde geneesmiddelen kan ook leiden tot een verlaging van het fibrinogeen gehalte in het bloed. Tenslotte zijn er ook zeldzame aangeboren aandoeningen waarbij onvoldoende fibrinogeen wordt aangemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke ziekte is aangeboren hypofibrinogenemie.

Welke symptomen kan het geven?

Bij een verlaagd fibrinogeen gehalte in het bloed is het lichaam minder goed in staat om bloedstolsels te vormen. Dit leidt tot een versterkte bloedingsneiging. Dit kan zich uiten als nabloeden, bijvoorbeeld bij wondjes of na tandheelkundige of chirurgische ingrepen.

Engelse vertaling

hypofibrinogenemia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven