Hypoalbuminemie

Bijgewerkt op 25 september 2018

Wat is hypoalbuminemie?

Hypoalbuminemie is een verlaagd albumine gehalte in het bloed. Er wordt gesproken van hypoalbuminemie als het albumine gehalte in het bloed lager is dan 3,5 gram per deciliter.

Wat is albumine?

Albumine is een eiwit dat veel voorkomt in ons lichaam. Het wordt in de lever aangemaakt. Een groot deel van het albumine dat in ons lichaam voorkomt zit in het bloed. Daar bindt het met andere stoffen, zoals hormonen en mineralen. Ook geneesmiddelen worden vaak, nadat ze zijn opgenomen in het bloed, gebonden aan albumine.

Oorzaken hypoalbuminie

Er zijn meerdere oorzaken voor het ontstaan van een te laag albumine gehalte in het bloed. De meeste oorzaken zijn onder te verdelen in één van de volgende drie groepen:

  1. Verminderde aanmaak van albumine in de lever
  2. Verlies van albumine
    • Toename van de uitscheiding van albumine via de nieren (in de urine)
    • Toename van de uitscheiding van albumine via de darmen (in de ontlasting)
    • Overig verlies, bijvoorbeeld bij grote brandwonden

Gevolgen hypoalbuminemie

Een verlaging van de hoeveelheid albumine in het bloed leidt tot uittreden van vocht vanuit de bloedbaan in de weefsels. Zo kan oedeem ontstaan.

Stoffen die in het bloed aan albumine binden worden daardoor biologisch minder actief. Het gevolg is dat bij een verlaging van het albumine gehalte in het bloed deze stoffen juist actiever worden.

Andere talen

Engelse vertaling

hypoalbuminemia

Duitse vertaling

Hypalbuminämie


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 25 september 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 25 september 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven