Hyperprolactinemie

Wat is hyperprolactinemie?

Hyperprolactinemie betekent een verhoogd prolactine gehalte in het bloed. Prolactine is een hormoon dat wordt uitgescheiden door de hypofyse in het bloed.

Er zijn verschillende redenen waarom het gehalte van prolactine verhoogd kan zijn. Een verhoging van het prolactine gehalte is normaal tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding. Daarnaast kunnen ook aanhoudende stress en langdurige stimulatie van de tepel(s) leiden tot een verhoging van het prolactine gehalte in het bloed.

Wanneer is het prolactine gehalte te hoog?

Het prolactine gehalte in het bloed is normaal gesproken lager dan 0,6 IU/l. Dus waarden die daarboven liggen zijn te hoog. In dat geval wordt gesproken van hyperprolactinemie.

Oorzaken hyperprolactinemie

Hieronder een overzicht van overige oorzaken van een verhoogd prolactine gehalte in het bloed. Het getal achter elke oorzaak geeft een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak een verhoogd prolactine gehalte heeft.

 • prolactinoom – 1837
 • gebruik van domperidon – 1275
 • ziekte van Hashimoto (auto-immuun thyreoïditis) – 899
 • empty sella syndroom – 653
 • gebruik van metoclopramide (Primperan) – 225
 • polycysteus ovariumsyndroom – 210
 • levercirrose – 180
 • gebruik van alprazolam (Xanax) – 160
 • gebruik van clomipramine (gebruik van clomipramine) – 120
 • gebruik van amitriptyline (Tryptizol, Sarotex) – 68
 • gebruik van Zyprexa (olanzapine) – 60
 • chronisch nierfalen (chronische nierinsufficiëntie) – 58
 • gebruik van imipramine – 53
 • gebruik van bromocriptine (Parlodel) – 51
 • macroprolactinemie – 46
 • gebruik van risperidon (Risperdal) – 40
 • granulomateuze mastitis (idiopathische granulomateuze mastitis) – 38
 • craniofaryngioom – 16
 • HAIR-AN syndroom (hyperandrogene-insulineresistente-acanthosis nigricanssyndroom) – 13
 • acromegalie – 10
 • verwonding van de borstkas (thoraxletsel) – 8
 • goedaardig gezwel van de hersenvliezen (meningeoom) – 6
 • gebruik van Invega® (paliperidon) – 6
 • gebruik van Xeplion® (paliperidon) – 5
 • verwonding van de hersenen (hersenletsel) – 5
 • lymfocytaire hypofysitis – 3
 • syndroom van Pickardt – 2
 • syndroom van Van Wijk-Grumbach – 2
 • granulomateuze ontsteking van de hypofyse (granulomateuze hypofysitis) – 2
 • gebruik van pimozide (Orap) – 2
 • operatie aan de borstkas (thoraxoperatie) – 2
 • gezwel van de hypothalamus (hypothalamustumor) – 1,3
 • MEN-syndroom type I – 1,3
 • zwangerschapswaan – 0,9
 • niet-functionerend macroadenoom van de hypofyse – 0,5
 • traumatic sectioning of the pituitary stalk – 0,3
 • ziekte van Hand-Schüller-Christian – 0,2

Symptomen hyperprolactinemie

Een verhoogd prolactine gehalte in het bloed kan leiden tot:

Behandeling hyperprolactinemie

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van het verhoogde prolactine gehalte. Als de oorzaak het gebruik van een bepaald geneesmiddel is zal door de behandelend arts beoordeeld worden of dit geneesmiddel kan worden vervangen door een ander geneesmiddel.

Engelse term

Hyperprolactinemia

ICD10-code

E22.1

Synoniemen

hoog prolactine, hoog prolactine gehalte, verhoogd prolactine, verhoogd prolactine gehalte, verhoogde prolactine spiegel, hyperprolactinaemie