Hyperkaliëmie

Bijgewerkt op 14 april 2023

Wat is hyperkaliëmie?

Hyperkaliëmie betekent een verhoogd kalium gehalte in het bloed. Het kalium gehalte in het bloed ligt bij gezonde personen tussen 3,5-5,0 mmol/l. Bij waarden boven 5,0 mmol/l wordt gesproken van ‘hyperkaliëmie’.

Een kaliumspiegel die hoger is dan 6,5-7,0 mmol/l kan leiden tot hartritmestoornissen. Daarom is het van belang om het verhoogde kaliumgehalte snel op het spoor te komen en te behandelen.

Welke oorzaken zijn er?

Er zijn veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van een verhoogd kaliumgehalte in het bloed. Hieronder een overzicht.

Welke symptomen geeft het?

Een verhoogd kaliumgehalte kan tot de volgende klachten leiden:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Het kalium gehalte kan gemeten worden in het bloed. Bij waarden boven de 5 mmol/l is sprake van hyperkaliëmie.

Een verhoogd kalium gehalte in het bloed kan ook aan het licht komen doordat op een hartfilmpje (ECG) afwijkingen gevonden worden die passen bij een te hoog kalium gehalte. Zo kan hyperkaliëmie leiden tot een verlengd PR-interval, een verbreed QRS-complex en een spitse T-top op het ECG.

Wat is de behandeling?

Een sterk verhoogd kalium gehalte moet direct worden behandeld. In het ziekenhuis zal meestal een infuus worden gegeven met glucose en insuline. Daarnaast kan ook calciumgluconaat worden ingespoten.

Verder moet de oorzaak van het verhoogde kaliumgehalte worden achterhaald en behandeld. Als de oorzaak bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde geneesmiddelen is zal het gebruik van deze geneesmiddelen worden gestopt en zal de behandelend arts beoordelen of andere geneesmiddelen daarvoor in de plaats moeten komen.

Engelse term

elevated potassium level in the blood, hyperkalemia, hyperkalaemia

Scroll naar boven