Wat is hypercalciëmie?

Hypercalciëmie is een verhoogd calcium gehalte in het bloed. Het calcium gehalte in het bloed is verhoogd als het hoger dan 2.5 mmol/L is.

Hoe vaak komt het voor?

Er zijn geen exacte cijfers bekend over het voorkomen van hypercalciëmie. Met de schattingen over het voorkomen van hypercalciëmie bij de verschillende aandoeningen (zie hieronder onder ‘oorzaken’) ligt het aantal rond de 20.000-25.000 gevallen per jaar in Nederland.

Oorzaken hypercalciëmie

Hypercalciemie wordt meestal veroorzaakt door primaire hyperparathyreoidie of kanker. Minder vaak voorkomende oorzaken van hypercalciemie zijn sarcoidose, hyperthyreoïdie (bijv. ziekte van Graves) en bij nierinsufficientie. Daarnaast kan hypercalciemie ook worden veroorzaakt door gebruik van bepaalde medicijnen. Voorbeelden zijn bepaalde plasmiddelen van de groep van thiazidediuretica, lithium en middelen met vitamine A en/of vitamine D.

Hieronder een overzicht van mogelijke oorzaken van hypercalciëmie. De cijfers achter de mogelijke oorzaken zijn een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak een verhoogd calcium gehalte in het bloed krijgt.

Symptomen hypercalciëmie

De volgende symptomen kunnen voorkomen:

Hypercalciemie kan verder leiden tot nierstenen, skeletafwijkingen (osteitis fibrosa cystica) en neuromusculaire afwijkingen.

Behandeling hypercalciëmie

Mensen met hypercalciëmie zijn vaak uitgedroogd. Daarom is het in eerste instantie van belang om vocht toe te dienen. Daarnaast zijn er een aantal geneesmiddelen die helpen het calcium gehalte te verlagen. Voorbeelden zijn het plasmiddel furosemide en bepaalde middelen tegen botontkalking (bisfosfonaten), bijvoorbeeld APD. Welk geneesmiddel gekozen wordt is afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Engelse vertaling

hypercalcemia, elevated calcium level in the blood

Andere namen voor hypercalciëmie zijn te hoog calcium gehalte, verhoogde calciumspiegel in het bloed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *