Hyperbilirubinemie

Bijgewerkt op 10 juni 2021

Wat is hyperbilirubinemie?

Hyperbilirubinemie betekent een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed. Bilirubine is een afbraakproduct van hemoglobine. Hemoglobine zit in rode bloedcellen (erytrocyten).

Normaalwaarde bilirubine

Normaal gesproken is het bilirubine gehalte van het bloed lager dan 20 μmol/liter. Een waarde boven de 20 μmol/liter wordt dus beschouwd als verhoogd. In dat geval wordt gesproken van hyperbilirubinemie.

Let op! Niet alle laboratoria gebruiken dezelfde normaalwaarden. Het kan dus voorkomen dat een laboratorium bijvoorbeeld 21 μmol/liter als normaalwaarde gebruikt, in plaats van 20 μmol/liter.

Geconjugeerd en ongeconjugeerd bilirubine

Als bij iemand een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed wordt gevonden kan vervolgens bepaald worden of het om ‘geconjugeerd bilirubine’ of ‘ongeconjugeerd bilirubine’ gaat. Dit helpt bij het stellen van een uiteindelijke diagnose.

Symptomen hyperbilirubinemie

Bilirubine heeft een sterk gele kleur. Hyperbilirubinemie kan daarom leiden tot geelzucht.

geelzucht door een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed (hyperbilirubinemie)
geelzucht door een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed (hyperbilirubinemie) (bron: Dr James Heilman)

Behalve geelzucht kan een verhoogd bilirubine gehalte ook intense jeuk over het hele lichaam geven.

Bij onderzoek van de urine kan de urobilinogeen spiegel verhoogd zijn.

Welke oorzaken zijn er?

Er zijn veel verschillende oorzaken voor hyperbilirubinemie. In de eerste plaats komt het voor als normaal verschijnsel bij pasgeboren baby’s. Dit wordt ook wel ‘icterus neonatorum’ genoemd.

Aandoeningen van de galwegen behoren tot de meest voorkomende oorzaken van hyperbilirubinemie. Afsluiting van de galwegen door bijvoorbeeld galstenen zorgt voor galstuwing. De gal kan niet langs de normale weg afvloeien naar de dunne darm. Dat betekent dat de belangrijkste afvoerroute van bilirubine is afgesloten. Het gevolg is dat de bilirubine zich zal ophopen in het bloed.

Verder zijn er verschillende aandoeningen van de lever die tot een verhoging van het bilirubine gehalte in het bloed kunnen leiden.

Ook kan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen leiden tot hyperbilirubinemie.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van oorzaken voor hyperbilirubinemie onderaan deze webpagina.


Hyperbilirubinemie – Differentiaal Diagnose (DD)

Hieronder volgt een uitgebreide lijst met oorzaken. Het getal achter de oorzaak geeft een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland vanwege die oorzaak een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed heeft.

Vaak voorkomende oorzaken van hyperbilirubinemie (>1.000/jaar)

Vaak voorkomende oorzaken van hyperbilirubinemie (>100-<1000/jaar)

Zeldzame oorzaken van hyperbilirubinemie (<100/jaar)

Zeer zeldzame oorzaken van hyperbilirubinemie (<10/jaar)

Extreem zeldzame oorzaken van hyperbilirubinemie (<1/jaar)

Engelse term

Hyperbilirubinemia, hyperbilirubinaemia


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 18 juni 2016
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2018

Scroll naar boven