D-dimeer

Bijgewerkt op 22 april 2022

Wat is d-dimeer?

D-dimeer is een afbraakproduct dat vrijkomt uit een bloedstolsel. Bepaling van het d-dimeer gehalte in het bloed wordt gedaan ter ondersteuning van de diagnostiek van trombose en embolie.

Dit artikel gaat over de bepaling van d-dimeer in het bloed als hulpmiddel bij het vaststellen van bepaalde aandoeningen.

Hoe ontstaat het?

Een bloedstolsel bestaat uit een netwerk van fibrine. D-dimeer ontstaat als dit fibrinenetwerk wordt afgebroken. De afbraak van het fibrinenetwerk wordt bevorderd door het eiwit plasmine. Bij de afbraak ontstaat d-dimeer.

Bepaling d-dimeer gehalte in bloed

Het gehalte d-dimeer in het bloed is een maat voor de activiteit van bloedstolling in het lichaam. Daarom wordt bepaling van het d-dimeer gehalte gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen van bepaalde afwijkingen van de bloedstolling. Dit geldt bijvoorbeeld voor trombose en longembolie. Verder wordt bepaling van het d-dimeer gehalte in het bloed gedaan om de duur van antistollingsbehandeling te bepalen.

Normaalwaarde

Het d-dimeer gehalte in het bloed is bij gezonde mensen lager dan 0,5 mg/l. Voor zwangeren gelden andere normaalwaarden. Naarmate de duur van de zwangerschap vordert neemt ook het d-dimeergehalte toe. Zie tabel hieronder (bron: Wikipedia). De normaalwaarden kunnen van laboratorium tot laboratorium verschillen.

Normaalwaarden d-dimeer gehalte bloed

EenheidNiet-Zwanger1ste Trimester2de Trimester3de Trimester
mg/l<0,50,05-0,950,32-1,290,13-1,7
µg/l<50050-950320-1290130-1700
nmol/l<2,70,3-5,21,8-7,10,7-9,3
normaalwaarden d-dimeer gehalte in bloed

D-dimeer verhoogd

Bij aandoeningen waarbij zich stolsels vormen in de bloedvaten is het d-dimeer gehalte verhoogd. Dat is het geval bij trombose en longembolie. Ook bij patiënten met diffuse intravasale stolling zal het d-dimeer gehalte in het bloed verhoogd zijn. Er zijn echter nog andere omstandigheden waaronder het d-dimeer gehalte verhoogd is, zoals bijvoorbeeld na een operatie of verwonding. Ook kan het verhoogd zijn tijdens de zwangerschap.

Oorzaken verhoogd d-dimeer gehalte in bloed

In de tabel hieronder de meest voorkomende oorzaken van een verhoogd d-dimeer gehalte in bloed.

Trombose
Longembolie
Diffuse Intravasale Stolling (DIS)
Operatie
Zwangerschap
Verwonding
oorzaken verhoogd d-dimeer gehalte in bloed

Engelse vertaling

d-dimer

Scroll naar boven