Calprotectine in ontlasting

Bijgewerkt op 30 september 2020

Calprotectine bepaling in ontlasting

Calprotectine is een eiwit dat voorkomt in ontstekingscellen. Het zit vooral in bepaalde witte bloedcellen. Deze witte bloedcellen worden ‘neutrofiele granulocyten‘ genoemd. Deze ontstekingscellen verzamelen zich op plaatsen waar een ontstekingsreactie ontstaat. Daar vallen de ontstekingscellen uit elkaar. Daarbij komt calprotectine vrij.

Bij ontstekingen in de darm komt calprotectine vrij in de darm. Daar vermengt het zich met de ontlasting (feces). Uit onderzoek is gebleken dat het gehalte aan calprotectine in de ontlasting een goede maat is voor de ernst van de ontsteking in de darm.

Toepassing

Bepaling van het calprotectine gehalte wordt gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. Daarnaast wordt het ook gebruikt om het effect van behandeling te meten.

Hulpmiddel bij diagnose

De calprotectine-test wordt vaak gedaan bij patiënten met buikklachten en een veranderde stoelgang. De test kan helpen om onderscheid te maken tussen inflammatoire darmziekten en een spastische dikke darm.

Hoe wordt het gemeten?

Voor bepaling van de calprotectine waarde in ontlasting wordt gebruik gemaakt van een speciaal buisje. Aan de dop van het buisje zit een lepel. Hiermee kan ontlasting worden opgeschept en direct in het buisje worden gestopt. Vervolgens wordt in een laboratorium het calprotectine gehalte bepaald.

Oorzaken verhoogd calprotectine in ontlasting

Het calprotectine gehalte in de ontlasting is verhoogd bij ontstekingen in de darm. Een verhoogde waarde kan worden gevonden bij:

Normaalwaarde calprotectine ontlasting

Er zijn verschillende testen voor het bepalen van het calprotectine gehalte in ontlasting op de markt. Deze testen gebruiken verschillende methoden voor het bepalen van de calprotectine waarde. Daarom kunnen de normaalwaarden van test tot test verschillen. Aangezien de laboratoria niet allemaal testen van dezelfde fabrikanten gebruiken kunnen de normaalwaarden verschillen.

Voor veel testen wordt een waarde van kleiner dan 50 μg/g als normaal beschouwd. Een waarde hoger dan 200 μg/g duidt vrijwel zeker op een ontsteking in de darm. Waarden tussen 50-200 μg/g duiden op een lichte ontsteking.

calprotectine bepaling ontlasting

Betrouwbaarheid calprotectine test

Uit onderzoek is gebleken dat bepaling van calprotectine in de ontlasting een zeer betrouwbare test is om vast te stellen of er een ontsteking in de darm is.

Waar voorheen vaak een kijkonderzoek van de darm (endoscopie) nodig was om vast te stellen of er sprake is van een darmontsteking volstaat nu een eenvoudige test.

Calprotectine thuis bepalen

Momenteel zijn calprotectine thuistesten beschikbaar. Deze thuistesten kunnen door patiënten zelf thuis kunnen worden afgenomen. Via een app op de smartphone kan dan binnen enkele uren een uitslag worden verkregen. Dit bespaart de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.

Hoe werkt de thuistest?

De thuistest wordt geleverd met testbuis en testcassette. De patiënt draait het staafje aan de dop van de testbuis door de ontlasting. Dit staafje wordt vervolgens in de testbuis met vloeistof gedaan. Na 15 minuten worden een paar druppels van de testvloeistof met ontlasting aangebracht op de testcassette. Vervolgens kan de test worden afgelezen met behulp van een app op de smartphone.

Via de app kan het resultaat worden ingescand en doorgestuurd naar de behandelend arts. Deze kan zo op afstand de ontstekingsactiviteit van de patiënt volgen. Als er aanleiding toe is kan de arts contact opnemen met de patiënt.

De werking van de thuistest wordt stap-voor-stap uitgelegd in de onderstaande video.

Engelse vertaling

fecal calprotectin

Synoniemen

Andere namen voor calprotectine in ontlasting zijn calprotectine in de feces en fecaal calprotectine.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 13 januari 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 13 januari 2018


Scroll naar boven