Alkalose

Bijgewerkt op 1 mei 2022

Wat is alkalose?

Alkalose is een verlaging van de zuurgraad van het bloed. Dat betekent dat de pH-waarde van het bloed omhoog gaat. Als de pH-waarde van het bloed hoger is dan 7,45 wordt gesproken van alkalose. Het tegengestelde van alkalose is acidose. Hierbij neemt de zuurgraad van het bloed juist toe, en gaat de pH omlaag (<7,35).

Hoe wordt het gemeten?

De pH-waarde van het bloed wordt bepaald door bloed af te nemen uit een slagader. Meestal is dit een slagader in de pols, soms in de lies. In een laboratorium wordt vervolgens de pH-waarde van het bloed gemeten.

Welke symptomen geeft het?

Alkalose gaat vaak gepaard met een verlaging van de kalium concentratie van het bloed. Dit kan leiden tot klachten als spierkramp, spierpijn, afname van de spierkracht en aanhoudende samentreking van de spieren. Daarnaast kan alkalose leiden tot een verlaging van het calcium gehalte in het bloed (hypocalciëmie). Dat komt doordat calciumdeeltjes bij een verhoogde pH van het bloed sterker binden aan de eiwitten in het bloed. De hoeveelheid vrije calciumdeeltjes in het bloed neemt daardoor af. Dit kan leiden tot tetanie.

Wat is de oorzaak?

Er zijn meerdere ziekten en omstandigheden die kunnen leiden tot alkalose. Bekende oorzaken zijn hyperventilatie, aanhoudend braken, gebruik van bepaalde plaspillen (diuretica) en gebruik van natriumbicarbonaat (zuiveringszout). Ook slecht werkende nieren kunnen alkalose veroorzaken.

Metabole alkalose en respiratoire alkalose

Er wordt onderscheid gemaakt tussen metabole alkalose en respiratoire alkalose. Bij hyperventilatie wordt sneller en dieper geademd. Hierdoor wordt meer koolzuur uitgeademd. De verlaging van de zuurgraad die hierdoor ontstaat wordt respiratorie alkalose genoemd.

Bij aanhoudend braken verlaat maagzuur het lichaam. Dit leidt ook tot een verlaging van de zuurgraad in het lichaam. Dit is een voorbeeld van metabole alkalose.

ICD10-code

E87.3

Engelse vertaling

alkalosis

Duitse vertaling

Alkalose

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven