SIMPTO – medische informatie voor iedereen

Simpto is een nieuwe medische website met onafhankelijke informatie. De informatie op de Simpto-website is afkomstig uit artikelen die gepubliceerd zijn in professionele medische tijdschriften.

Klik hierboven op een van de verschillende categorieën:

  • Diagnose: lijst van ziektebeelden op alfabetische volgorde; vaak wordt zowel de lekenterm als de medische term gegeven, bijvoorbeeld ‘bloedpropje in de long (longembolie)‘.
  • Menselijk lichaam: uitleg over organen en andere onderdelen van het menselijk lichaam
  • Behandeling: lijst met verschillende soorten behandelingen, zowel geneesmiddelen als operaties en andere ingrepen
  • Symptomen: hier worden verschillende klachten behandeld; de nadruk ligt op de mogelijke oorzaken van de klacht
  • Onderzoek: een overzicht van verschillende onderzoeken die de arts kan aanvragen en hun betekenis
  • Overige: bevat informatie over verschillende onderwerpen, zoals ‘doping’, ‘drugs’, ‘medische specialismen‘ en ‘voorbehoedsmiddelen’.