Interacties geneesmiddelen

Bijgewerkt op 10 december 2020

Betekenis interacties geneesmiddelen

Met interacties van geneesmiddelen wordt bedoeld dat het gebruik van een geneesmiddel invloed kan hebben op de werking of bijwerkingen van een ander geneesmiddel. Een ander woord voor geneesmiddeleninteractie is ‘wisselwerking tussen geneesmiddelen’.

Voorbeelden interacties (wisselwerkingen)

Er zijn verschillende manieren waarop een geneesmiddel de werking of bijwerkingen van een ander geneesmiddel kan beïnvloeden, namelijk:

  • geneesmiddel A versnelt de afbraak van geneesmiddel B – dit leidt tot afname van de hoeveelheid van geneesmiddel B in het lichaam; de werking van geneesmiddel B zal afnemen door gebruik van geneesmiddel A;
  • geneesmiddel A vermindert de afbraak van geneesmiddel B – dit leidt tot toename van de hoeveelheid van geneesmiddel B in het lichaam; dit kan leiden tot overdosering van geneesmiddel B; meestal betekent dit toename van het aantal en de ernst van bijwerkingen.

Voorbeeld: ketoconazol en terfenadine

De interactie tussen ketaconazol en terfenadine is een voorbeeld waarbij het ene geneesmiddel de afbraak van het andere geneesmiddel vermindert. Terfenadine kan bij hoge bloedspiegels een afwijking van de prikkelgeleiding in het hart veroorzaken. Deze afwijking is op het elektrocardiogram (ECG) zichtbaar als verlenging van het QT-interval.

Als ketaconazol tegelijkertijd met terfenadine wordt gebruikt zal de afbraak van terfenadine door het lichaam vertraagd worden. De concentratie van terfenadine in het bloed stijgt hierdoor. Daarmee neemt de kans op verlenging van het QT-interval toe.

Een verlengd QT-interval kan leiden tot een ernstige hartritmestoornis die ‘torsades de pointes‘ wordt genoemd. Terfenadine is momenteel niet meer beschikbaar in Nederland.

Voorbeeld mibefradil en simvastatine

Mibefradil remt de afbraak van simvastatine. Hierdoor stijgt de bloedspiegel van simvastatine als eveneens mibefradil wordt gebruikt. Bij sommige mensen leidt dat tot een ernstige bijwerking van simvastatine, namelijk rabdomyolyse (spierafbraak).

Verder lezen / Referenties

  • PA Baede-van Dijk, PA de Graeff & JFF Lekkerkerker, ‘De rol van cytochroom-P450-enzymen bij geneesmiddeleninteracties’, gepubliceerd in de rubriek ‘Capita selecta’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 25 december 1999; 143(52): pagina’s 2607-2611.
  • PK Honig, DC Wortham ea, ‘Terfenadine-ketoconazole interaction. Pharmacokinetic and electrocardiographic consequences’, gepubliceerd in de JAMA van maart 1993;269(12): pagina’s 1513-1518.

Synoniemen

Andere namen voor interacties geneesmiddelen zijn geneesmiddeleninteracties, medicatie interactie en wisselwerking medicijnen.

Scroll naar boven