Drugs

Bijgewerkt op 11 mei 2018

Wat zijn harddrugs?

Er zijn op de wereld twee vormen van drugs, namelijk harddrugs en softdrugs. In Nederland wordt softdrugs deels toegestaan, er heerst op het gebruik van softdrugs namelijk een gedoogbeleid. Maar harddrugs is, zowel in Nederland als in het buitenland, illegaal. Er wordt wereldwijd hard opgetreden tegen het gebruik van harddrugs en de handel erin. Aan harddrugs kan je erg makkelijk verslaafd raken, wat grote en ernstige gevolgen heeft voor lichaam en geest.

Voorbeelden van harddrugs

Er zijn vele soorten harddrugs, waaronder heroïne, cocaïne, XTC, speed, LSD en opium. In Nederland zijn er naar schatting 32.000 jongeren en jongvolwassenen die cocaïne gebruiken, en ongeveer 40.000 mensen gebruiken XTC. De laatste jaren is er een daling zichtbaar in het aantal mensen dat heroïne gebruikt.

Risico’s van harddrugs

Er kleven grote gevaren en risico’s aan het gebruik van harddrugs. Ten eerste is het zo dat je makkelijk zwaar verslaafd kunt raken, en harddrugs staat er ook om bekend dat het ernstige psychische problemen kan veroorzaken, en ook hersenbeschadigingen worden regelmatig gezien bij harddrugsgebruikers. In Nederland zijn er regels en wetten opgesteld om het gebruik van harddrugs te beperken, en zo veel mogelijk te stoppen. Deze regels en wetten staan beschreven in de zogenoemde Opiumwet.

Zoals al eerder vermeld, kan een gebruiker van harddrugs verslaafd raken. Elke harddrugs heeft een andere verslaving, en andere symptomen wanneer de verslaving niet gevoed wordt met nieuwe drugs. Zo zijn er onder andere cocaïneverslaafden en heroïneverslaafden.

Verslaafd aan cocaïne

Cocaïne staat ook bekend onder de naam ‘coke’ en is een drugs die regelmatig in het uitgaansleven gebruikt wordt. Coke heeft een oppeppend effect, waardoor het vooral erg geliefd is op feestjes, zodat de gebruikers meer plezier ervaren en langer kunnen doorgaan zonder moe te worden. Cocaïne zorgt ervoor dat de gebruiker in een roes terecht komt, maar wanneer deze roes is uitgewerkt wordt de gebruiker neerslachtig. Neerslachtigheid is daarmee het meest bekende ontwenningsverschijnsel bij cocaïneverslaving. Wanneer de neerslachtigheid zich aandient, gaat de verslaafde weer op zoek naar cocaïne, om weer opgepept te worden en de neerslachtigheid weg te krijgen. Ook zal een cocaïneverslaafde steeds meer coke nodig hebben om hetzelfde effect te kunnen bereiken.

Verslaafd aan heroïne

Bijna alle onderzoekers, artsen, psychiaters en andere hulpverleners zijn het erover eens dat heroïne een van de meest sterke en gevaarlijkste harddrugs is die er bestaat. Al wanneer iemand de heroïne maar één of twee keer heeft gebruikt, kan de gebruiker niet meer zonder: hij is al verslaafd aan de heroïne. Het leven van een heroïneverslaafde staat volledig in het teken van de drugs, dat vooral wordt veroorzaakt door de heftige ontwenningsverschijnselen die voortvloeien uit het gebruik van heroïne. De meest genoemde ontwenningsverschijnselen bij heroïne zijn: je ziek voelen alsof je een zware griep hebt, het voortdurend koud hebben, ernstige buikkrampen en ernstige spierpijnen.

Afkicken van harddrugs

In Nederland zijn erg goede plekken waar mensen kunnen afkicken, en de verslaafden worden op deze plaatsen heel goed behandeld. Als afkicken niet (meer) mogelijk is bij een cocaïne- of heroïneverslaafde, dan wordt er als doel gesteld om de gezondheid van de verslaafde te verbeteren en de risico’s te verminderen. Zo hebben drugsgebruikers onder andere de mogelijkheid om hun gebruikte naalden gratis om te wisselen voor schone naalden, die steriel zijn. Zeker in grote steden is er minimaal één plaats waar drugsgebruikers hun naalden kunnen inleveren, zonder in de problemen te komen. Ook kan een verslaafde ervoor kiezen om een methadonbehandeling te krijgen. Methadon vermindert de ontwenningsverschijnselen van harddrugs, en dan met name die van heroïne. Ook hebben sommige steden, zoals Amsterdam, gebruikersruimten aangeboden, waar drugsverslaafden hun heroïne kunnen ‘spuiten’.

Straffen en boetes

In Nederland wordt iemand bestraft voor het bezit, de handel, verkoop of de productie van harddrugs. Een volwassene die meer dan een halve gram drugs bezit voor persoonlijk gebruik, kan een boete krijgen van 67.000 euro en/of een maximale celstraf van vier jaar. Straffen voor volwassenen die handelen in harddrugs zijn zwaarder, met een maximale celstraf van acht jaar, en/of 67.000 euro boete. Ook mensen die harddrugs vanuit het buitenland naar Nederland smokkelen kunnen rekenen op een fikse straf en boete, waarbij de maximumstraf twaalf jaar is, en de boete ook weer 67.000 euro.

Aanpak van harddrugs

De Nederlandse overheid is erg nauw betrokken bij de aanpak en het afstraffen van harddrugs, en dan met name wat XTC betreft. Er worden regelmatig strenge controles uitgevoerd bij de douane en op bijvoorbeeld de havens van Rotterdam. Er wordt ook veel geld geïnvesteerd in internationale samenwerking, en de overheid steekt bovendien veel tijd in het voeren van campagnes op scholen, om scholieren bekend te maken met de gevaren van (hard)drugs, en dat ze er nooit aan moeten beginnen.

Scroll naar boven