Doping

Bijgewerkt op 11 februari 2017

Wat is doping?

Doping is het gebruik van verboden prestatiebevorderende middelen in de sport. Producten die worden beschouwd als dopingmiddelen staan op de dopinglijst. De dopinglijst is een officiële lijst van de WADA (World Anti Doping Association).

WADA lijst van verboden doping middelen
WADA lijst van verboden doping middelen

De meeste dopingmiddelen zijn geneesmiddelen. Ze worden dus vaak gebruikt om bepaalde ziekten te behandelen. Tevens hebben ze een prestatiebevorderende werking.

Bekende middelen die op de dopinglijst staan zijn anabole steroïden, vormen van bloeddoping, zoals EPO (erytropoëtine, epoëtine), luchtwegverwijdende middelen etc.

Ook middelen die zelf geen prestatiebevorderend effect hebben maar het gebruik van prestatiebevorderende middelen kunnen camoufleren kunnen op de dopinglijst terechtkomen.

Met enige regelmaat komen nieuwe middelen op de dopinglijst. Zo is op 1 januari 2016 het medicijn meldonium toegevoegd aan de lijst.

Controle op doping

Om het gebruik van doping tegen te gaan zijn antidoping-instanties opgericht. In Nederland is dat de ‘Nederlandse Doping Autoriteit’ (NDA). De Nederlandse Doping Autoriteit werkt nauw samen met het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

De NDA organiseert controles op gebruik van doping bij topsporters. Het gaat vaak om het afnemen en onderzoeken van bloed en/of urine.

Bloedpaspoort

Bij bloedcontroles worden de gevonden bloedwaarden vastgelegd in zogenaamd bloedpaspoort. Zo kunnen veranderingen in de loop van de tijd worden geregistreerd.

Bloedbepalingen die worden gedaan zijn bijvoorbeeld het hemoglobine gehalte van het bloed, het hematocriet en het aantal reticulocyten.

Engelse vertaling

doping

Synoniemen zijn gebruik van prestatiebevorderende middelen, dopingproducten, dopingmiddelen


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 25 november 2015
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 16 november 2016

Scroll naar boven