Zwarte schimmel

Bijgewerkt op 25 mei 2021

Wat is zwarte schimmel?

Zwarte schimmel is een ernstige infectie die wordt veroorzaakt door schimmels van de Mucorales-soort. Dit soort schimmels komen gewoon in onze omgeving voor, bijvoorbeeld in compost. Ze leiden echter zelden tot een infectie. De aandoening komt daardoor in Nederland slechts zelden voor. De medische naam voor deze aandoening is mycormycose of zygomycose.

Wat is de oorzaak?

De aandoening komt voor bij mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door slecht ingestelde suikerziekte (diabetes) of het gebruik van afweeronderdrukkende geneesmiddelen (immunosuppressiva). Ook kan de aandoening voorkomen als complicatie bij mensen met een ernstige coronavirus infectie (COVID-19), met name als ze worden behandeld met dexamethason. Verder hebben mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen ook vaker acidose (verzuring van het bloed). Ook dit verhoogt het risico op het krijgen van schimmelinfecties.

Welke symptomen geeft het?

De klachten die optreden zijn afhankelijk van de plaats waar de schimmel zich gaat vermenigvuldigen. Dat kan bijvoorbeeld in de voorhoofdsholte, in de longen of in het bindvlies van het oog zijn. Doordat de schimmel zich gaat vermenigvuldigen ontstaat als het ware een gezwel. Dit gezwel gaat drukken tegen het omliggende weefsel. Hierdoor kan pijn ontstaan. Zo kan zwarte schimmel in de voorhoofdholte leiden tot voorhoofdspijn en/of pijn in het gezicht. Als er sprake is van zwarte schimmel in de longen (pulmonale mucormycose) kunnen ook klachten voorkomen als kortademigheid, een droge hoest of het ophoesten van bloed of bloederig slijm.

Wat is de behandeling?

Zwarte schimmel wordt behandeld met antimycotica (geneesmiddelen tegen schimmelinfecties) en/of een operatie.

Engelse vertaling

mucormycosis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven