Ziekte van Kikuchi

Bijgewerkt op 10 december 2018

Wat is de ziekte van Kikuchi?

De ziekte van Kikuchi is een zeldzame aandoening van de lymfeklieren. De aandoening komt vooral voor in Japan, en vooral bij jongvolwassenen.

De ziekte is genoemd naar de japanse arts Dr Masahiro Kikuchi (1935–2012). Hij beschreef de aandoening als eerste in 1972.

Welke symptomen zijn er?

De ziekte van Kikuchi kan leiden tot de volgende symptomen:

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van de ziekte van Kikuchi is niet bekend. Het zou mogelijk gaan om een auto-immuunziekte. Dat is een ziekte die ontstaat doordat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen onderdelen van het eigen lichaam.

Wat is het beloop?

Het beloop van de ziekte van Kikuchi is over het algemeen goedaardig. Bij de meeste mensen gaan de klachten binnen enkele weken tot maanden vanzelf over. Heel soms komen de klachten in een later stadium weer terug.

Historie

De ziekte van Kikuchi werd voor het eerst beschreven in 1972 door Dr Masahiro Kikuchi (1935–2012).

Andere talen

Engelse vertaling

Kikuchi disease, histiocytic necrotizing lymphadenitis, Kikuchi necrotizing lymphadenitis, phagocytic necrotizing lymphadenitis, subacute necrotizing lymphadenitis, necrotizing lymphadenitis.

Synoniemen: histiocytaire necrotiserende lymfadenitis, ziekte van Kikuchi-Fujimoto

Scroll naar boven