Ziekte van Kawasaki

Wat is de ziekte van Kawasaki?

De ziekte van Kawasaki is een ziekte die een ontsteking van bloedvaten door het hele lichaam veroorzaakt. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen.

De ziekte is vernoemd naar de Japanse arts Dr. Tomisaku Kawasaki die in 1967 de aandoening voor het eerst beschreef. Andere namen die voor deze ziekte worden gebruikt zijn ‘syndroom van Kawasaki’ of ‘mucocutaan lymfekliersyndroom’.

ziekte van Kawasaki
Tomisaku Kawasaki

Hoe vaak komt ‘t voor?

De ziekte van Kawasaki komt niet zo heel vaak voor. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 650 kinderen de ziekte van Kawasaki.

Wie krijgt het?

De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. De meeste patiëntjes zijn jonger dan vijf jaar als de diagnose wordt gesteld. De aandoening komt ongeveer 1,7x vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

De ziekte komt in verhouding ongeveer 10x vaker voor in Japan dan in Europa.

Oorzaak ziekte van Kawasaki

De oorzaak van de ziekte van Kawasaki is niet precies bekend. Het feit dat de ziekte soms in epidemieën voorkomt en – net als veel virusinfecties – vooral gedurende de wintermaanden en het vroege voorjaar voorkomt doet vermoeden dat de ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie of een virus. Maar welke bacterie of virus is niet bekend.

Kinderen die de ziekte krijgen zouden mogelijk een erfelijke aanleg hebben om – als ze een infectie met het virus of de bacterie oplopen – de ziekte van Kawasaki te ontwikkelen.

Symptomen ziekte van Kawasaki

De onderstaande symptomen kunnen voorkomen. Het percentage achter de klacht geeft een schatting van het aantal patiënten met deze ziekte dat deze klacht heeft.

koorts – 94%
• huiduitslag – 89%
• bleek gezicht – 72%
bloedarmoede – 72%
• licht gevoel in het hoofd – 72%
verhoogd cholesterol gehalte in het bloed – 72%
• aanhoudende koorts – 55%
moeheid – 47%
• rode ogen – 47%
• droge lippen – 35%
• rode keel – 34%
• felrode lippen – 33%
• bultje in de nek – 32%
• bulten op de huid – 32%
• rode tong – 32%
• rode vlekken op de tong – 32%
• kloofjes aan de lippen – 30%
• rode handen – 29%
• bultje in de hals – 28%
• dikke handen – 27%
• rode voetzolen – 27%
gladde tong – 27%
• rode voeten – 27%
dikke voeten – 25%
• rode handpalmen – 25%
• dikke lippen – 24%
rood oog – 24%
• piekende koorts – 23%
• rode vlek(jes) op de borstkas – 22%
• lusteloos – 21%
snelle hartslag – 21%
• vervellen van de handen – 19%
• vervellen van de voeten – 19%
jeuk aan het oog – 18%
• rode tong met puntjes – 18%
rode vlekjes over het hele lichaam – 18%
• vlekjes op de huid – 17%
• dikke hand – 16%
dikke voet – 16%
• snel geïrriteerd of boos – 16%
• vervellen van de lippen – 16%
• rode vlekjes op de buik – 15%
• rode vlekjes op de rug – 15%
• rode vlekjes op de armen – 14%
• rode vlekjes op de benen – 14%
• vervellen van de vingertoppen – 14%
geen trek in eten – 12%
• pijn aan de handpalmen – 12%
• pijn aan de voetzool – 12%
• rode plek in de lies – 12%
• rode vlek(jes) in de zij – 12%
• rode vlekjes in de schaamstreek – 12%
• schilferende huid aan de tenen – 12%
• schilferende vingertoppen – 12%
• gevoel dat er iets in het oog zit – 11%
beslagen tong – 11%
• rode bulten op de tong – 11%
• rood wangslijmvlies – 11%
• schilferende plek op de voetzolen – 11%
• pijn in de gewrichten – 9%
• rode bultjes op de borstkas – 9%
• rode bultjes op de buik – 9%
• rode bultjes op de rug – 9%
• vervellen van de hand – 8%
• vervellen van de tenen – 8%
• vervellen van de voet – 8%
• rode bultjes in de schaamstreek – 8%
• rode bultjes in de zij – 8%
• rode bultjes op de arm – 8%
• rode bultjes op de benen – 8%
• vervellen van het onderbeen – 7%
buikpijn – 7%
hoesten – 6%
pijn bij plassen – 6%
• vervellen van de onderarm – 6%
• pijn aan de enkel – 6%
diarree – 5%
pijn aan de heup – 4%
pijn aan de knie – 4%
• groeven in de dwarsrichting van de nagels – 4%
• groeven in de nagels – 4%
hese stem – 3%
braken – 3%
• pijn aan de pols – 3%
• slecht horen met beide oren – 3%
• slecht horen met één oor – 3%
• pijn aan de elleboog – 2%
• pijn aan de hand – 2%
pijn aan de schouder – 2%
• pijn aan de tenen – 2%
• pijn aan de voet – 2%
• pijn in de vinger – 2%
• schilferende handpalmen – 2%
• schilferende huid rond de nagel – 2%
• gele verkleuring van de ogen – 2%
• gelige huid – 2%
oorpijn – 2%
• plotseling overlijden (op relatief jonge leeftijd) – 2%
jeuk – 0,7%
• zwelling van de balzak – 0,5%
• dikke penis – 0,3%

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er bestaat geen test waarmee de ziekte van Kawasaki kan worden vastgesteld. De diagnose wordt gesteld op basis van de aanwezigheid van bepaalde klinische verschijnselen, en de afwezigheid van andere mogelijke oorzaken voor de klachten.

De kenmerken waarop de diagnose wordt gesteld zijn:

  • Hoge koorts die tenminste 5 dagen duurt en niet reageert op behandeling met antibiotica
  • Gezwollen lymfeklieren in de hals of de nek
  • Huiduitslag die meestal begint op de romp en zich vervolgens uitbreidt over het hele lichaam
  • Ontsteking van het bindvlies van het oog (conjunctivitis)
  • Felrode verkleuring van lippen, tong, keel en slijmvlies van de mond
  • Dikke handen en voeten, die na enigte tijd vervellen

Als deze kenmerken – plus eventueel nog andere symptomen – aanwezig zijn wordt gesproken van ‘klassieke ziekte van Kawasaki’. Als niet alle criteria – of andere afwijkingen – aanwezig zijn maar andere oorzaken voor de klachten zijn uitgesloten wordt gesproken van een ‘incomplete’ of ‘atypische’ presentatie van de ziekte.

Laboratoriumonderzoek

De bloedbezinkingssnelheid is meestal verhoogd, evenals het C-reative protein (CRP). Daarnaast kan het aantal witte bloedcellen in het bloed verhoogd zijn. Dit wordt leukocytose genoemd. Ook het aantal bloedplaatjes kan verhoogd zijn. Dit wordt trombocytose genoemd. Het hemoglobine-gehalte van het bloed is regelmatig verlaagd.

Wat is de behandeling?

De ziekte van Kawasaki wordt behandeld met intraveneuze immuunglobulines, meestal gecombineerd met aspirine (acetylsalicylzuur). Een eenmalige dosis geeft meestal snel verbetering. Soms is een tweede dosis nodig, eventueel aangevuld met corticosteroïden.

Als de bovengenoemde behandeling niet aanslaat wordt in sommige gevallen het middel infliximab (Remicade®) geprobeerd.

Wat is het beloop?

De meeste kinderen met deze ziekte herstellen door de behandeling volledig. Een klein deel krijgt verwijdingen van bepaalde bloedvaten, met name de kransslagaders (zie hieronder bij ‘complicaties‘).

Complicaties ziekte van Kawasaki

Bij een kleine groep kinderen met de ziekte van Kawasaki (minder dan 5%) treden verwijdingen van de kransslagaderen op. Zulke verwijdingen worden met een medische term ‘coronaire aneurysmata’ genoemd. Dergelijke verwijdingen kunnen op latere leeftijd leiden tot een hartaanval of tot het barsten van de kransslagaderen. Dat kan levensbedreigend zijn. Daarom moeten deze kinderen gecontroleerd worden door een kindercardioloog, en op latere leeftijd door een cardioloog.

De ontsteking van de bloedvaten op jonge leeftijd verhoogt de kans om op latere leeftijd hart- en vaatziekten te krijgen.

Engelse vertaling

Kawasaki disease, mucocutaneous lymph node syndrome, Kawasaki’s syndrome

ICD10-code

M30.3


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 28 oktober 2014
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2020


Reacties van lotgenoten

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt feedback geven op het artikel, vragen stellen en/of aanvullingen of adviezen geven. Andere lezers kunnen daar weer op reageren. Zo kan een levendige discussie ontstaan. Het is ook een manier om in contact te komen met andere mensen met het de ziekte van Kawasaki. Kijk eens op de webpagina over slokdarmkramp (oesofagusspasme) om te zien hoe een online discussie zich kan ontwikkelen. Reacties worden niet automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie van Simpto.nl gezien zijn. Daar kan soms enige uren overheen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven