Ziekte van Conn

Bijgewerkt op 18 april 2022

Wat is de ziekte van Conn?

De ziekte van Conn – ook ‘syndroom van Conn’ genoemd – is een aandoening waarbij de bijnieren te veel aldosteron aanmaken. Dit wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel (adenoom) van de bijnier of door bijnierhyperplasie. De ziekte van Conn is genoemd naar de amerikaanse endocrinoloog Dr Jerome W. Conn (1907–1994). Hij was de eerste die beschreef dat de aandoening wordt veroorzaakt door een adenoom van de bijnier. Dat deed hij in 1955. Een andere naam voor deze ziekte van Conn is ‘syndroom van Conn’. Het is een vorm van primair hyperaldosteronisme.

Wat is de oorzaak?

Het sydroom van Conn wordt meestal veroorzaakt door een goedaardige tumor van de bijnierschors. De tumor produceert een overmaat aan aldosteron. Aldosteron zorgt ervoor dat, in de nieren, natrium wordt vastgehouden en kalium wordt uitgescheiden. Door het vasthouden van natrium zal het lichaam ook water vasthouden. Dit leidt tot drukverhoging in de bloedvaten (= hypertensie). Door het uitscheiden van kalium zal er een tekort aan kalium in het lichaam ontstaan. Dit leidt tot vermoeidheid en spierzwakte.

Welke symptomen geeft het?

Bij mensen met de ziekte van Conn kunnen de volgende klachten en afwijkingen voorkomen:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bloedonderzoek laat een verhoogd natriumgehalte en een verlaagd kaliumgehalte zien. Onderzoek van de urine laat juist een verlaagd gehalte aan natrium en een verhoogd gehalte aan kalium zien.

Wat is de behandeling?

Wanneer het syndroom van Conn wordt veroorzaakt door een tumor dan zal worden beoordeeld of de tumor middels een operatie kan worden verwijderd. Dat gebeurt door een chirurg. Verder zijn er medicijnen die de werking van aldosteron tegengaan. Voorschrijven van dergelijke geneesmiddelen gebeurt door een internist.

Wat is het beloop?

In sommige gevallen kunnen complicaties ontstaan, zoals:

Engelse term

Conn’s syndrome, Conn syndrome, primary hyperaldosteronism, primary aldosteronism

ICD10-code

E26.0

Verder lezen / Referenties

  • JW Conn, LH Louis, ‘Primary aldosteronism: a new clinical entity’, gepubliceerd in Transactions of the Association of American Physicians van 1955; 68: pagina’s 215–231.

Synoniemen

syndroom van Conn, Conn-syndroom, morbus Conn, M. Conn, primair hyperaldosteronisme

Scroll naar boven