Ziekte van Chagas

Bijgewerkt op 28 mei 2019 door Simpto.nl

Wat is de ziekte van Chagas?

De ziekte van Chagas is een infectieziekte die vooral voorkomt in Zuid-Amerika en Midden-Amerika. In Nederland is de ziekte zeldzaam en komt voornamelijk voor bij mensen die oorspronkelijk uit Zuid- of Midden-Amerika afkomstig zijn.

De ziekte wordt beschouwd als een ernstige infectieziekte vanwege het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten op de lange termijn.

Oorzaak ziekte van Chagas

De ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet, namelijk Trypanosoma cruzi.

Trypanosoma cruzi
Trypanosoma-parasiet in het bloed bij patiënt met de ziekte van Chagas

Deze parasiet kan worden overgebracht door een insecten, maar ook door het eten van besmet voedsel of drinkwater.

ziekte van Chagas
insect dat de parasiet overbrengt

Symptomen ziekte van Chagas

De ziekte geeft na infectie meestal helemaal geen klachten, of slechts milde klachten die op griep lijken. De volgende klachten kunnen optreden:

Soms kan op de plaats waar de parasiet het lichaam binnendringt een bultje ontstaan. Als dit bij het oog gebeurt kan een dik oog ontstaan (zwelling van de oogleden).

Hoe vaak komt ’t voor?

De ziekte van Chagas is zeldzaam in Nederland. Jaarlijks wordt deze ziekte bij ongeveer 30-40 mensen vastgesteld.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Het stellen van de diagnose gebeurt op grond van het aantonen van de aanwezigheid van de Trypanosoma parasiet. Soms lukt dat direct door de parasiet onder de microscoop in het bloed van de patiënt aan te treffen. Daarnaast kunnen antistoffen tegen de Trypanosoma parasiet worden aangetoond in het bloed. Dit wordt ‘serologisch onderzoek’ genoemd.

Behandeling ziekte van Chagas

De ziekte wordt behandeld met het geneesmiddel benznidazol. Een ander geneesmiddel dat werkzaam is tegen de ziekte van Chagas is nifurtimox. Nifurtimox geeft echter meer bijwerkingen dan benznidazol. Daarom is benznidazol het middel van eerste keus.

Beloop en prognose

Bij ongeveer 20-30% van de mensen met de ziekte van Chagas wordt na verloop van tijd het hart aangetast. Dit treedt vaak pas vele jaren na de oorspronkelijke infectie op. Aantasting van het hart leidt tot een verminderde werking van de hartspier. Dit wordt cardiomyopathie genoemd. Cardiomyopathie kan leiden tot hartritmestoornissen – zoals bijvoorbeeld boezemfibrilleren – en hartfalen.

Als de cardiomyopathie langer bestaat gaat de linker hartkamer verwijden. Hierdoor raakt de bloedstroom in de linker hartkamer verstoord en kunnen stolsels ontstaan. Deze stolsels kunnen vanuit het hart in de bloedsomloop terechtkomen en zo bijvoorbeeld een hersenembolie veroorzaken.

Verder lezen & referenties

  • DL Longo, Chagas’ disease, New England Journal of Medicine 2015 373; 5: pagina 456-466.

Engelse term

Chagas’ disease

ICD-10 code

B57