Vroeggeboorte

Bijgewerkt op 29 april 2022

Wat is vroeggeboorte?

Als een kind geboren wordt na een zwangerschap van 32 weken of korter wordt gesproken van vroeggeboorte.

Hoe vaak komt ’t voor?

In Nederland worden jaarlijks ongeveer tweeduizend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een gewicht van minder dan 1500 gram.

Wat is de oorzaak?

Vaak komt een vroeggeboorte onverwacht en is er geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar. De toename van het aantal vroeggeboortes heeft mogelijk te maken met de steeds hogere leeftijd van de moeder en de toename van het gebruik van kunstmatige bevruchtingstechnieken, zoals IVF of hormoon toediening. Ook is bekend dat roken tijdens de zwangerschap leidt tot een verhoogde kans op een voortijdige geboorte kan het kind. Soms is er een duidelijke oorzaak voor vroeggeboorte, bijvoorbeeld een infectie in de baarmoeder. Dit wordt een ‘intra-uteriene infectie’ genoemd. Verder leiden meerlingzwangerschappen vaker tot vroeggeboorte dan gewone zwangerschappen.

Welke gevolgen heeft het?

Vroeggeboorte kan leiden tot ernstige handicaps zoals slechtziendheid of spasticiteit. Op latere leeftijd kunnen kinderen moeite hebben goed mee te komen op school. Het is aangetoond dat deze kinderen vaker lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben. Ook is de kans op overleving kort na de geboorte minder groot bij deze kinderen. De gezondheidsproblemen die zich voordoen bij te vroeg geboren kinderen zijn vaak het gevolg van onrijpe longen en hersenbeschadigingen.

Op latere leeftijd heeft ongeveer 30 procent van te vroeg geboren kinderen vanwege leer- en gedragsproblemen speciaal onderwijs nodig. In minder dan tien procent komen ernstige beperkingen voor, zoals doofheid, blindheid, spasticiteit of zwakzinnigheid. Bij kinderen die worden geboren na een zwangerschapsduur van 32 weken worden veel minder vaak afwijkingen gevonden.

Synoniemen

vroegtijdige geboorte, vroeggeboren baby, te vroeg geboren baby, te vroeg geboren kind, prematuur kind, premature kinderen, prematuriteit, partus prematurus, partus immaturus

Engelse vertaling

preterm birth, premature birth, preterm labor, premature labor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven