Voorliggende placenta

Bijgewerkt op 20 maart 2022

Wat is een voorliggende placenta?

Een voorliggende placenta is een placenta (moederkoek) die voor de uitgang naar de baarmoederhals ligt. Dat betekent dat de placenta lager in de baarmoeder is ingehecht dan normaal. Dit kan leiden tot bloedverlies uit de vagina. De medische naam voor een voorliggende placenta is placenta praevia. De aandoening wordt beschouwd als een zwangerschapscomplicatie.

voorliggende placenta (placenta praevia) - bron: Vasaprevia.jpg
voorliggende placenta (placenta praevia)

Op de afbeelding hierboven is sprake van een placenta praevia totalis. Dat betekent dat de placenta de baarmoederhals volledig afsluit. Een vaginale bevalling is hierdoor niet mogelijk. Het is ook mogelijk dat de placenta weliswaar onderin de baarmoeder gelegen is maar een vaginale bevalling niet volledig onmogelijk maakt. In dat geval wordt wel gesproken van een laagliggende placenta, een placenta praevia marginalis of een placenta praevia partialis. Bij een laagliggende placenta bevindt de placenta zich onder in de baarmoeder, maar zonder dat de baarmoederhals wordt afgedekt. Bij de placenta praevia marginalis zit de placenta aan de rand van de baarmoedermond. Bij een placenta praevia partialis is de baarmoedermond gedeeltelijk afgedekt door de placenta.

Welke symptomen geeft het?

Een voorliggende placenta kan leiden tot bloedverlies uit de vagina. Dat komt voor bij ruim de helft van de vrouwen met een dergelijke afwijkende ligging van de placenta. Meestal treedt het bloedverlies op in de tweede helft van de zwangerschap. Het bloed is vaak helderrood van kleur.

Wat is de oorzaak?

Er is niet één onderliggende oorzaak voor het voorkomen van een voorliggende placenta. Wel zijn er bepaalde risicofactoren die de kans op het voorkomen ervan doen toenemen. Deze risicofactoren zijn:

  • relatief hoge leeftijd van de moeder tijdens de zwangerschap (>36 jaar)
  • eerder een keizersnede, inleiden van de bevalling en/of curettage/ beëindiging van een zwangerschap doorgemaakt
  • eerder een miskraam gehad
  • eerder een manuele placentaverwijdering gehad

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Met behulp van echoscopie van de buik kan worden vastgesteld of er sprake is van een voorliggende placenta. Bij verdenking op een voorliggende placenta zal de arts geen vaginaal toucher uitvoeren. Dit kan namelijk een uitgebreide bloeding uitlokken.

Wat is de behandeling?

Bij een zwangerschapsduur van minder dan 36 weken en de hoeveelheid bloedverlies gering is wordt vaak het advies gegeven om bedrust te houden. Ook wordt geadviseerd om geslachtsgemeenschap te vermijden. De arts kan besluiten om corticosteroïden voor te schrijven aan de zwangere vrouw. Dit helpt namelijk om de rijping van de longen van het ongeboren kind te versnellen. Dat is van belang als toch op een gegeven moment besloten wordt om de zwangerschap vroegtijdig te beëindigen.

Bij een zwangerschapsduur van 36 weken of meer, of wanneer er sprake is van flink bloedverlies, kan de arts besluiten om de zwangerschap te beëindigen met een keizersnede.

Uitgebreid bloedverlies kan leiden tot een sterke verlaging van de bloeddruk. In dat geval wordt gesproken van hypovolemische shock. In dat geval zal via een infuus vocht moeten worden toegediend om de bloeddruk op peil te houden.

Hoe vaak komt het voor?

Een voorliggende placenta komt voor bij ongeveer een half procent van de zwangerschappen. Dat betekent dat jaarlijks in Nederland zo’n 850 zwangeren ermee te maken krijgen.

Engelse vertaling

placenta praevia, low-lying placenta

Duitse vertaling

Placenta praevia

Synoniemen

Andere namen voor een voorliggende placenta zijn voorliggende moederkoek, placenta praevia, placenta previa en laagliggende placenta.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven