Strychninevergiftiging

Bijgewerkt op 29 december 2023

Hoe vaak komt strychninevergiftiging voor?

Vroeger kwam strychninevergiftiging regelmatig voor. Tegenwoordig niet meer. Wij schatten dat jaarlijks in Nederland gemiddeld rond de tien gevallen van vergiftiging met strychnine optreden. De meeste gevallen zijn het gevolg van een pogingi tot zelfdoding.

Welke symptomen geeft ’t?

Na inname wordt strychnine snel opgenomen vanuit het maagdarmkanaal in het bloed. Al na 10-15 minuten kunnen de eerste symptomen zich voordoen. Door de heftige spiersamentrekkingen kan afbraak van spierweefsel (= rabdomyolyse) optreden. Dit leidt tot verzuring van het bloed. De volgende klachten kunnen voorkomen:

  • begint meestal met nervositeit en verwardheid
  • vervolgens ontstaan spiersamentrekkingen in het gezicht en de nek
  • snel daarna ontstaan spiersamentrekkingen over het hele lichaam. De spiersamentrekkingen kunnen zo hevig zijn dat, bij iemand die op bed ligt, alleen de hielen en het achterhoofd op het bed rusten, terwijl de rest van het lichaam als een boog gespannen staat
  • de aanval van spiersamentrekkingen duurt meestal tussen de 30 seconden en twee minuten, waarna de spieren volledig ontspannen zijn. Vervolgens treedt weer een aanval van spiertrekkingen op. Dit gaat zo enkele malen door, waarna bij ernstige vergiftigingen ademstilstand en/of hartstilstand optreedt en het slachtoffer overlijdt.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

urineonderzoek: myoglobinurie ontstaat door de spierafbraak.
bloedonderzoek: lage zuurgraad (pH)
elektromyografie (EMG): het is echter niet mogelijk om met dit onderzoek een onderscheid te maken tussen tetanus en strychninevergiftiging.

Engelse vertaling

strychnine poisoning

Synoniemen

vergiftiging met strychnine, strychnine-intoxicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven